Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

แผนการปฏิวัติ E-Commerce ประเทศไทย

with 7 comments

หลังจากที่ตัวผมเองได้ประกาศไปว่า “จะปฏิวัติ E-Commerce ของเมืองไทย” โดยแผนการณ์คร่าวๆ ในการปฏิวัติมีแนวทางคร่าวๆ ดังนี้

 1. TARAD.com สร้างรูปแบบของ E-Commerce รูปแ บบใหม่  [Technology + Business Model]
  อ้างอิงจากโมเดลการทำ E-Commerce ของ Rakuten.com ที่ทำสำเร็จมาแล้วจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นแบบให้ E-Commerce ของประเทศไทย ผมเชื่อว่าหลังจากที่ TARAD.com ได้เริ่มโมเดล E-Commerce รุปแบบใหม่ๆ จะ “กระตุ้นทำให้ผู้ที่ทำ E-Commerce ของเมืองไทย มีการเปลี่ยนแปลงตาม TARAD.com” ซึ่งหลังจากได้เริ่มโมเดลใหม่ไปประมาณ 4-5 เดือน เริ่มพบกว่า มีผู้ให้บริการ E-Commerce หลายๆ ราย เริ่มทำตามโมเดลของ TARAD.com –  ตัวอย่าง [TARAD เริ่มก่อน]  [เจ้าอื่นเริ่มดำเนินตาม]
 2. การให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ  [Eduction + People]
  ส่วนตัวผมเองได้เดินสาย สอนเกี่ยวกับ E-Commerce และ E-Marketing ให้กับ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา มาแล้วทั่วประเทศ และก็จะยังคงเดินหน้าสอนต่อไปเรื่อยๆ  ซึ่งผลจากการสอนมาตั้งแต่ปี 2001-2010 มีผุ้ประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา ผ่านการสอนของผมเองประมาณ 4-5,000 คนแล้ว ซึ่งหากคิดเป็น 10% ของกลุ่มที่เรียน นำความรู้ที่ได้ นำไปใช้สร้างธุรกิจทางด้านออนไลน์ เราจะมีผู้ประกอบการ 500 รายที่เข้าสู่ตลาด E-Commerce ใหม่ของไทย 

  และนอกจากนี้ทาง TARADedu.com ได้ออกหนังสือด้าน การทำ E-Commerce และ E-business ออกมาเกือบ 30 เล่มในปี 2008-9  ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ จะช่วยทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ และเข้าสู่โลก E-Commerce ได้ไม่ยาก และนอกจากนี้ ผมยังมีบทความด้านนี้ อยู่ในเว็บ http://www.Pawoot.com ซึ่งสามารถอ่านได้ฟรีๆ ที่รวบรวมข้อมุลด้านการทำ E-commerce ไว้อย่างครบสมบูรณ์

 3. การกระตุ้นให้ผู้ที่สำเร็จในการทำ E-Commerce ออกมาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการคนอื่นๆ [Role Model]
  คนไทยเป็นคนชอบตาม ดังนั้น หากใครอะไรดีๆ เด่นๆ คนมักจะชอบตาม ดังนั้น หากเราสามารถสร้างตัวอย่างที่ดี ในการทำการค้าขายออนไลน์ ก็จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ยังอยู่ในโลกออฟไลน์ กระโดดเข้าโลกออนไลน์ตามผู้ที่สำเร็จไปแล้ว ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของการเติบโตทาง E-Commerce เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว ในทุกๆ กลุ่มอุตสหกรรม
 4. ความร่วมมือของภาคองค์กรต่างๆ [Collaborative]
  การร่วมมือกันของภาคองค์กรต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ หากมีการวางแผนและทำงานอย่างเป็นรูป และระบบจะทำให้การเติบโตของ E-Commerce เมืองไทยเติบโตไปอย่างมีแนวทางที่ชัดเจน  โดยตอนนี้ มีการร่วมมือกันของ สมาคม E-Commerce ซึ่งร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน ที่จะทำให้ E-Commerce เติบโตไปอย่างมีแนวทาง 

  รวมถึงการ่วมมือกับภาครัฐในการเข้าไปดูในส่วน กฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุน E-Commerce ให้เติบโตไปอย่างมันคง

 5. การพัฒนาด้าน Infrastructure  and Technology
  การพัฒนาด้าน E-Commerce Infrastructure ไม่ว่าจะเป็น ระบบชำระเงิน (Payment) หรือ ระบบขนส่ง จะเป็นตัวกระตุ้นให้ E-Commerce ของไทยมีการเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีด้าน E-Commerce โดยเฉพาะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้
 6. …..

นีคือแผนคร่าวๆที่คิดออกโดยใช้เวลา 10 นาทีในการร่าง ณ.วันที่ 21/6/10 จดไว้ก่อนเดียวลืม  เดียวมีเวลาจะมาร่างและใส่ประเด็นเพิ่มเติม

Written by pawoot

2010/06/21 at 8:23 AM

7 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. ขอสนับสนุนแนวคิดเรื่อง แผนการปฏิวัติ E-Commerce ประเทศไทย !!

  Like

  WiseKnow

  2010/06/21 at 8:34 AM

 2. That’s sound good for country and for many industries

  Like

  Wissanupong

  2010/09/27 at 10:19 AM

 3. […] ผมก็ประกาศว่าพวกเราจะ ”ปฏิวัติอีคอมเมิร์ซเมืองไทย” และหลังจากที่ TARAD.com […]

  Like

 4. […] อย่างที่อยู่ใน “แผนการปฏิวัติ E-Commerce ไทย” ของเรา ที่จะทำ และดำเนินการต่อไป […]

  Like

 5. […] พวกเราจะต้องเปลี่ยน และ “ปฏิวัติ E-Commerce ของไทย” ให้ได้ […]

  Like

 6. […] 3 กลุ่มนี้สำคัญมากต่อการ “ปฏิวัติ E-Commerce ประเทศไทย“ […]

  Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: