Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

ภาวุธ คือใคร? (Who is Pawoot?)

About Pawoot (เกี่ยวกับ ภาวุธ) – [English Version]

 

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) CEO กลุ่มบริษัท efrastructure Group, กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com, บริษัท Zocial Inc และอีกหลายบริษัท รวมถึงยังเป็น นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, อาจารย์มหาวิทยาลัย ศรีปทุมและหอการค้า, นักเขียนในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, นิตยสาร BrandAge และนิตยสาร SME  จัดรายการวิทยุ FM 106 และยังเป็น วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นที่ปรึกษากับบริษัทชั้นนำและหน่วยงานรัฐบาลหลายร้อยแห่ง ประสบการณ์เชี่ยวชาญด้าน Internet E-Commerce & E-Marketing และ E-Business มากกว่า 15 ปี จบการศึกษา ปริญญาโทใบแรกจาก ม.อัสสัมชัญ ด้าน Internet & E-Commerce และปริญญาโท ใบที่สองที่ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน Executive MBA และจบปริญญาตรีจาก ม.รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รับฉายา “ไอค่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย”

อ่านทั้งหมด >>

 

Pawoot is Online Entrepreneur. He is CEO of efrastructure Group, Managing Director and founder of TARAD.com the largest E-Commerce Service in Thailand. He start the company since 1999 and join with Rakuten Group No.1 E-Commerce Site in Japan in 2009. He is also President of Thai E-Commerce Association, Country Champion of Google Business Group (GBG) Thailand, Teacher, Speaker more than 100 organisations, Consultant, Columnist (Newspaper and Magazine).Along E-Commerce business he also Director and founder of Zocial Inc (Online Analytics & Research Company) and Winter Egency (Online Agency Company). Many people call him as “Thailand Internet Icon & Pioneer”

Read Full Story More >> or  Read his profile in Linkedin >>

 

View Pawoot Pongvitayapanu's profile on LinkedIn

 

My Resume

NAME : Pawoot Pongvitayapanu (Pom)  ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม)       

Birth : 09 Oct 1975     Sex : male

High : 185 cm    Nationality : Thai   Religion : Buddhist

Hobby : Internet Addict, Crazy Gadget & Trendy Products (Technology Products) Listening the Radio & Music, Pop, Techno, Brit Pop, Jazz ….Reading the books & Magazine , Business, Comic, Sci-fi….Playing sports, basketball, Blowling, Golf…

Favorite : ความชื่นชอบวงดนตรี และอุปกรณ์ไอทีที่ผมใช้ที่ผ่านมา


Click to My Picture Gallery
(อัลบัมภาพนิ่งผม)
ภาพอีกแห่ง
บวช
Monkhood Time
แต่งงานออนไลน์
Wedding Time

My Media & Channels : สื่อที่ผมเคยออก

Media Name Detail Time
 TV Nation Channel รายการ “อัพกบาล” รายการไอทีเสริมความรู้ใส่กบาล ทุกวันเสาร์ 8.00-9.00 น
อาทิตย์ 20.00-21.00 น
 Radio FM 102 Nation Radio  ช่วง “คลิก พลิก ธุรกิจ” เทคนิคการค้า-การตลาดออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์
16.10-17.00 น.
FM 100.5 MCOT MCOT.net ข่าววงการ E-Commercer เมืองไทย ทุกๆ อังคารที่ 2 ของเดือน
เวลา 21.10-22.00 น.
 Newspaper  กรุงเทพธุรกิจ คอลัมภ์ “Marketing Byte คลิก พลิก โลก”
หน้า Social Media
ทุกๆ วันอังคาร
 Magazine  SME Plus คอลัมภ์ การตลาดออนไลน์ ทุกๆ เดือน


:: ติตต่อ (Direct Contact)

Office : 02 541-4100 (auto) Mobile : (คุณพลอยผู้ช่วย) 083-016-1103
Fax : 02 541-4099 Internet Stuff
Email : pawoot(at)tarad.com Flickr : www.flickr.com/photos/pawoot
Picasa : picasaweb.google.co.th/pawoot
Personal Site : www.pawoot.com Social Network
IM : SKYPE : pawoot
GTalk : pawoot(at)gmail.com
MSN : pwoot(at)hotmail.com
Yahoo :
 pawoot
ICQ : 37038426 
  Twitter : http://twitter.com/pawoot
Hi5 :
 http://pawoot.hi5.com 
LinkedIn : www.linkedin.com/in/pawoot
Facebook : Pawoot at Facebook
Zickr : www.zickr.com/user/pawoot
Dipity : http://www.dipity.com/pawoot
Trackr : http://trackr.eu/user/pawoot
Qik http://qik.com/pawoot 
Deliciouse : http://delicious.com/pawoot
Plurk : http://www.plurk.com/pawoot
TwitterCounter for @pawoot

 

:: ประวัติการศึกษา (Educated Background)

Degree – Year School
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
2014–Current
Bangkok
Doctor of Philosophy Program in Technopreneurship and Innovation Management – Chulalongkorn University
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) – จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 • Key issues and core concept of technology and innovation management, develop a framework for innovation strategy, in search of innovation, technology and innovation selection, techniques and tools for effective implementation of innovation, the management of operations, execution of innovation, manufacturing and commercializing science
 • more detail : www.tip.grade.chula.ac.th
ปริญญาโท  2
Master’s Degree 2 

2007–2009
Bangkok
Executive MBA (EMB) SASIN, Graduate Institue of Business & Administration of Chulalongkorn University collaboration of Northwestern University’s Kellogg School of Management, the University of Pennsylvania’s Wharton School
ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย + Kellogg School of Mangement

 • Improving Financial Performance
 • Advance Senior Executive Program
 • Building High-Performance Business Organization
 • Winning Strategies in the global marketplace
 • More detail http://www.sasin.edu/
ปริญญาโท  1
Master’s Degree 1
1999–2001
Bangkok
Faculty Internet and E-commerce, ABAC University (MS IEC)
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมอรซ์ (MS IEC)

 • Internet and E-Commerce
 • Internet Marketing
 • Web Programming
 • Banking and Electronic Payment Systems
 • More detail http://www.iec.au.edu/
ปริญญาตรี
Bachelor’s Degree
1993–1998
Bangkok
Faculty Architectural, Rangsit Universit (B.ARCH)
ปริญญาตรี : สถาปัตยบัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรม

Senior High School
1990–1992
Bangkok
Mathayom Wat Benjamaborpit
Secondary School 
1988–1989
Nakorn Pra Thom
St. Joseph Upatham School
Secondary School
1986–1988
Kanchanaburi
Visuita Rangsri
Primary School 
1979–1986
Ratchaburi
Udom Vitaya
Kindergarten
1978–1979
Kanchanaburi
Anuchon Tharua

 

 :: ตำแหน่งงานในปัจจุบัน (Current Work Experience)

Date Position Company
Jan 01-Present Managing Director & Founder/กรรมการผู้จัดการ TARAD DOT COM Co.,Ltd. , Bangkok, Thailand
(www.ThaiSecondhand.comwww.TARAD.com)
Dec 12-Present President/นายกสมาคมฯ Thai E-Commerce Association – สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย [www.ThaiEcommerce.org ]
Jan 11-Present Director and Founder Zocial IncZocialEye.com & ZocialRank.com
May 14-Present Committee/กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 4
The Office of the Electronic Transactions Commission (OETC)
Nov 11-Present Sub-Committee/อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการ
(NECTEC Sub-committee on Service Informatics Program)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
Nov 11-Present Consultant /ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (http://www.etda.or.th)
Sep 05-Present Consultant /ที่ปรึกษา Thai Webmaster Association – สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย[www.webmaster.or.th]
Sep 04-Present Writer/นักเขียน นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมภ์ “คลิกพลิกโลก” ทุกวันพุธ (Krungthep Thurakij Business Newspaper)
Sep 08-Present Writer/นักเขียน SME Today Magazine
Mar 14-Present Writer/นักเขียน Wing Magazine 
Dec 09 – Present Teacher /อาจารย์ Sripathum University – มหาวิทยาลัย ศรีปทุม – วิชา Digital Marketing – ปริญญาโท
Apr 14 – Present Teacher /อาจารย์ University of the Thai Chamber of Commerce – มหาวิทยลัย หอการค้า – ปริญญาโท

 


:: PAST Work (ตำแหน่งงานในอดีต)

Date Position Company
Dec 05-Dec 12 Vice President/อุปนายก Thai E-Commerce Association – สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย [www.ThaiEcommerce.org ]
Jan 11-12 Radio Host/จัดรายการ รายการ “คลิก พลิก ธุรกิจ” FM 102 Nation Radio ทุกวันอาทิตย์
2011 – 2012 TV Host อัพกบาล รายการไอที อารมณ์ดี  ช่อง Nation Channel
Sep 06- 2011 Consultant /ที่ปรึกษา APEC IBIZ #4 : Thailand Productivity Institute : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [www.ftpi.or.th]
2010-2011 TV Host/พิธีกรรายการทีวี รายการ i-Innovation ช่วง Innosolution
ช่องเถ้าแก่ ทีวีผ่านดาวเทียม
Jan 06-Dec10 Editor/บรรณาธิการ TARADedu.com , E-Busienss Educaction (Pocket Book, Seminar)
Aug 07 – 2013 Teacher /อาจารย์ Silpakorn University : ICT Faculty – มหาวิทยาลัย ศิลปกากร คณะ ICT
Bangkok, Thailand 
Oct 02- Dec 10
Teacher /อาจารย์ Net Design School – E-Marketing Teacher , Bangkok, Thailand
(www.Netdesing.ac.th)
Sep 05-Dec 05 President/ประธาน Thai E-Commerce Club – ชมรมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย[www.ThaiEcommerce.org ]
Dec 02-Sep 05 Associate Honorary Secretary /เลขาธิการสมาคม ThaiWebmaster Association – สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย[www.webmaster.or.th]
สำนักเลขาธิการสมาคม
July 04 – Aug 04 Consultant /ที่ปรึกษา
ด้าน E-Commerce
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์, Bangkok, Thailand
(www.dbd.go.th)
Jul 03-Jul 04 Writer/นักเขียน Telecom Journal News Paper – Colume E-Marketing, e-Leader Magazine : AR Group , Bangkok, Thailand
(www.TJ.co..th) – Read my article here
Nov 01-Aug 03 Assistant Manager
HUTCH – Hutchison CAT Wireless Multimedia Co.,Ltd, Bangkok, Thailand
(CDMA Mobile Phone Operator) [ http://www.hutch.co.th ]
Mobile Portal & Commerce, Business Product, Product and Service Department
Sep 00-Oct 01 Committee
/กรรมการสมาคม
ThaiWebmaster Association – สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย [www.webmaster.or.th ]
Jul 99-Jan 00 Business Development,
Webmaster
AD Venture Co.,Ltd ( Member of Shin Croperation ), Bangkok, Thailand
Taking Care Project B2B website
Apr 99-Present Webmaster, Founder www.ThaiSecondhand.com , www.TARAD.com and more…
Create and Manage Web Site
Jun 99-Nov 99 Web Creative Pantheon.co.,ltd, Bangkok, Thailand
Web Design Company

 

:: CONSULTANT EXPERIENCE (งานด้านที่ปรึกษา)

Date Detail
Oct 09 คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวุฒิสภา
Jan 09 ที่ปรึกษา โครงการ Feedback Score ของกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Nov 08- Present คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Aug 07- 08

Committee : SIPA (Software Industry Promotion Association) – คณะอนุกรรมการด้าน e-Commerce ของ SIPA

Oct 07- 09

Committee : Technology Promotion Association – คณะอนุกรรมการด้านไอที : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Aug 07- 08 Consultant : Toyota (e-Toyotaclub.com) Web Site Online Community

Feb 07- Present

Consultant : Beer Chang Web Site Online Community (Thai Beverage PLC.)

Aug 06 – Present

Consultant : ชมรม Search Engine Marketing (SEM)

July 07- Oct 07

Consultant : NEC Project – โครงการที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดย Software Park สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

July 07- Oct 07

Consultant : NEC Project – โครงการที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประกอบด้านไอที โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Aug 06 -Feb 07

Consultant : ITV News Web Site

jul 06 -Sep 06

Consultant : Kasikorn Bank, (Corporate Portal)

jul-Aug 06

Consultant : Pong Sawadi School : Marketing Planing (under APEC – IBIZ4 Program)

jul-Aug 06

Consultant : Sabaya Jungle Resort – Cha-am : Marketing Planing (under APEC – IBIZ4 Program)

jan-jul-06

Consultant : Kanchanaburi Governor ที่ปรึกษาส่วนตัว ผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี – Kanachanaburi Roadmap & Strategy

02-07/05

Consultant : www.KeepWalkingSociety.com Project โดย Richmode (Thailand)

04-09/ 04

Consultant and Developer : Online E-Commerce Registration Project โดย กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

06-08/04

Consultant : E-Trust Mark Project – Department of Business Developement (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

 

 


:: Writing and Publishing EXPERIENCE (งานเขียนและหนังสือ)

Date Detail
ผลงานเขียนหนังสือของผมในด้าน E-Commerce และ E-Marketing

หนังสือ “E-Commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย  สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง” (June 2007)

“หนังสือ E-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์”

(2009)

หนังสือ “รวยทางลัดกับ TARAD.com”
สอนการสร้างร้านค้าออนไลน์กับ และการนำสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์ ค้าขายกับคนนับพันล้าน (2008)
Jan 2014 หนังสือเรียนวิชา “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology for Information Managment)” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิชา 
Sep 07 คณะทำงานหนังสือ “e-Commerce Success Case Study” จัดทำโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสมาคม e-Commerce
Sep 07 – Present SME Plus Magazine – Colume E-Entrepreneur (เมื่อก่อนชื่อ SME Today เปลี่ยนตอนปี 2010)
April 07  คณะทำงานหนังสือ “กลโกงออนไลน์” จัดทำโดย NECTEC และสมาคม e-Commerce
Jul 06 Editor :
Google Adsense Pocket Book (July 2006)
Search Engine Optimization Pocket Book (August 2006)
Jan 05 – 07 Biz Week News Paper – Colume : Dot Com On the move (www.bangkokbizweek.com)
Sep 04 – Aug 07 E-Commerce Magazine- Colume Cool Comment : (www.ecommerce-magazine.com)
Mar 05 – Nov 05 e-Leader Magazine : AR Group 2004-2005 Setup First IT Classfied Magazine in Thailand“TARAD IT Magazine”
jul 03 – jul 04 Columnist (เขียนคอลัมภ์) “E-Marketing ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal (รายสัปดาห์)
2003-2003 Columnist (เขียนคอลัมภ์)”Cyber World” ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal (รายสัปดาห์)
2003 เขียนหัวข้อ M-Commerce ลงในนิตยสาร Micro Computer

 

 

 

 

 

:: ประสบการณ์อื่นๆ (Other Experience)

Date Detail
23 Mar 12 Judge : Krung Thai Bank – Krung Thai Young Enterprise Awards
กรรมการ : โครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 10 ของธนาคารกรุงไทย
Jan – Jun 11
Presenter Hutch MBI Air Card 3G
ได้รับเลือกไปเป็นพรีเซ็นต์เตอร์ของ ค่ายโทรศัพท์ Hutch
2010
ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 ของ “ประจุบวก” หนังสือสร้างแรงฝันบันดาลใจ 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จาก รายการชั่วโมงทำกิน ของช่อง ทีวีไทย
Mar 11 เป็นวิทยากรบนเวทีของ Google Zeitgeist (Bangkok)
Jul 09 – Dec 10 พิธีกรรายการ InnoSolution ช่องเถ้าแก่ รายการเกี่ยวกับ กรณีศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จในการค้าขายออนไลน์
12 Mar 10
ได้มีโอกาสไปออกรายการสุริวิภา ช่อง 9 อสมท สัมภาษณ์ถึงชีวิตและการทำงาน
Feb 10
ได้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร GM Biz ในเครือ GM Group
Jul 10 Judge of Thailand ICT Award – TICTA
Nov 09 Join Google Map Thailand Launching Program – VDO 
Oct 09 Join DTAC3G Testimonial – VDO

May – Aug 07

AIS Serenade Techno Tomorrow Talk Presenter (GURU) : AIS Serenade Techno Tomorrow Talk by AIS
– Serenade Techno Tomorrow Talk : Technology Talk Show – 12/5/07, 21/7/07
– Serenade GURU Live Chat : Technology Live Chat (15,19/5/07 – 16,19/6/07 – 23,14,17/7/07)
– Serenade GURU Direct Line : Live Support Direct to GURU (21/7/07)

30 Mar 07

Judge : RSU Digital Design “Sketch of Ours” by Architect Faculty : Rangsit University

Feb-Mar 07

Teacher : July Thesis – ICT Faculty : Silpakorn University

Oct 06

AIS Serenade Techno Tomorrow Talk  Testimonal : TRUE WIFI in Marketeer Magazine by TRUE Move

Oct 05

Testimonal : Kasikorn Bank in eBanking Product in Marketeer Magazine by Kasikorn Bank

16 Feb 05

Judge : Business Plan Workshop by Srinakarin Viroj Universit

Jan 05

Judge : ThaiWebmaster Award 2004 by Thai Webmaster Association

23/08/04

Judge : YCT Webby Award – หัวข้อ “นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

1/03/04

Certified : Application for SME Certificate from ICT Minister Mr.Surapong Surbwonglee for Joining with SIPA – [pic1] [pic2]

1/03/04

Judge : Thesis Web Content – (คณะวารสาร ม.รังสิต)

Sep 03

Judge : ThaiWebmaster Award 2003 by Thai Webmaster Association

2/11/03

Judge : KBANK Cyber Arts Contest 2003 (Kasikorn Bank) – [pic1] [pic2]

Nov 2002

Product Presenter – Computer Brand : Lemel by Synnex (Thailand) Co.,Ltd (Computer Appliance Product)
Agency by Ogilvy 
<—-  Poster Ads | News

 

 

:: ประสบกาณณ์การเป็นวิทยากร (Speaker Experience)

ผมเริ่มต้นเป็นวิทยากรตั้งแต่ปี 2002 ตลอดเวลามากกว่าสิบกว่า ปี ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรทั้ง หน่วยงานราชการ, สถาบันการศึกษา, บริษัทเอกชน ต่างมากมาย สอนทั่วประเทศ และต่างประเทศ ตัวอย่างชื่อหน่วยงานที่ได้มีโอกาสไปเผยแพร์ความรู้

 • หน่วยงานเอกชน (Private and Corporate)
  CP Group, Tetra Pak, RS Promotion, LOWE, Double-A Group, อัมรินทร์พรินติ้ง กรุ๊ป, สโมสรโรตารี่ (บางรัก,กาญจนบุรี), สโมสรไลอ้อน (มหานคร สุขุมวิท), ธนาคารกสิกรไทย, Asia Business Fourm (ABF), Omega World Class, Rakuten, PATA, นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, แสนสิริ, Google Thailand, Asian Knowledge Institute (AKI), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA), Netdesign, Microsoft, Web Wednesday, Mobile Monday, Bar Camp Bangkok, THNIC, BNI Thailand, KasikornBank, Bangkok Bank, KrungThai Bank, Kiatnakin Bank (KK), ABC Acadamy, RECU (Chula), K SME, YEP (SCB), Echelon Ignite (Thailand)

 

 • หน่วยงานรัฐบาล (Government Organization and Agency)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย, องค์การอาหารและยา (อ.ย.), กระทรวงพาณิชย์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), การส่งเสริมการส่งออก (DEP), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมสรรพกรม, Nectec, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. TCEP, กระทรวงไอซีที, สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บ.ไปรษณีย์ไทย, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ส.ส.ส., สํานักงานบริหารหนี้สาธารธารณะ กระทรวงการคลัง, สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์, กกท. (การกีฬาแห่งประเทศไทย), SIPA, สพธอ. (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์), Thai PBS ทีวีสาธารณะ, Software Park Thailand, สปปน. (TCEB), OKMD, AMCHARM (The American Chamber of Commerce in Thailand)

 

 • สถาบันการศึกษา (Institute  University and School)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ศศินทร์, ม.ธรรมศาสตร์, ม.จุฬาลงกรณ์ (คณะบัญชี, เศรษศาสตร์, นิเทศ), ม.รังสิต, ม.มหิดล, ม.เกษตร, ม.ศิลปากร (ICT, Engineer), ม.กรุงเทพ, ม.เอแบค. ม.เกริก, ม.ธุรกิจบัณฑิต, ม.สุรนารี, ม.หาดใหญ่, ม.ราชภัฏ (ภูเก็ต),ม.แม่ฟ้าหลวง, ม,หอการค้าไทย, ม.สวนดุสิต, ม.ศรีปทุม, ม.เชียงใหม่, ม.พายัพ, ม.สวนสุนันทา, ม.สงขลานครินทร์ (ภูเก็ต, หนองคาย), ม.เกษมบัญฑิต, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.สารคาม, ม.แม่โจ้, ม.สยาม, ม.วลัยลักษณ์, ม.อีสเทิรน์เอเชีย, ม,เทคโนโลยี ราชมงคล (โคราช), ม.เอเชียอาคเนย์, ม.จันทรเกษม, ม.รัตนบัณฑิต, ม.เนชั่น (โยนก)

 

ดูรายชื่อหน่วยงานที่ผมเก็บบันทึกเอาไว้ในช่วงปีแรกๆ ว่าไปเป็นวิทยากรที่ไหนมาบ้าง (ช่วงหลังเก็บไม่ไหวแล้ว)

 

:: ประสบการณ์การเป็นกรรมการ (Judge Experience)

Lo’Real (Brand Strome International 2011, Marketing Competition 2011), FedEx Express /Junior Achievement International trade Challenge 2011, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เว็บไซต์ศิษย์เก่า 2011), ม.ประสานมิตร (โปรเจ็คนักศึกษา), Thailand ICT Award (TICTA) 2010,11, Google Go Online Event,  โครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 10 ของธนาคารกรุงไทย

 

 

:: ประสบกาณณ์การอบรม (Training & Seminar Experience)

Date Detail
Jun 12 Google Business Group (GBG) Founder Introduction and Training – Google South East Asia (Singapore)
Aug 10
Kbank K-SME Care รุ่นที่ 13
Jan 09 How to Take Care Baby by Phaya Thai 2 Hospital
Aug 08 Business & Marketing Strategy – Kellogg School of Mangement – USA
10-12 Aug 07 Landmark Advance Course – by Land Mark Education
19-21 July 07 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ฝึกสอน หลักสูตร e-Commerce (Trainer) APEC IBIZ – by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [www.ftpi.or.th]
May 07 อบรมวิชาดวงจีน “หยั่งรู้ชะตาฟ้าตามหลักพิชัยยุทธ์ ภาค 1-2” – by สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ย แห่งประเทศไทย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม [www.100fs.com]
April – Sep 06 APEC IBIZ 4 (Consulting Training Program) – by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [www.ftpi.or.th]
May 06 Landmark Forum in Advance (FIA) – by Land Mark Education
28-30 April 06 Landmark Forum – by Land Mark Education
31 March -1-2 April 06 Balance Score Card, Key Performance Indicator (KPI) – by TARAD Dot Com
April-June 05 Course : The Financial Analyst – by FPM Consultant
14/03/05 สัมมนา “เติมพลังความคิดสู่ความเป็นเลิศ” (Marketing Stategy) – by International Advisory Associates
provide by AP Honda (Thailand)

23/11/04

“Buzz Marketing Seminar” , Bangkok, Thailand – [pic
by Marketing Guru Association

10-15/1/04

“Business and Community Leadership” Training & Seminar, Nakornprathom, Thailand –[pic
by The Foundation for business and Community Leadership Development

2002

CDMA and Wirless Technology Training, Bangkok, Thailand
by Qualcomm and Hutchison CAT Wireless Multimedia Limited

11-17/8/02

M-Commerce Workshop, Maidenhead, United Kingdom – [pic1] [pic2
by Hutchison UK (3) and Hutchison CAT Wireless Multimedia Limited

10-14/6/02

ORACLE World Seminar, Beijing, China –[pic1] [pic2
by ORACLE

2002

How to success in Presentation Training, Bangkok, Thailand
by P & P Consultant

2000

Study Business Plan Practice program, Bangkok, Thailand
by Software Park Thailand

1997

Training at Thai Civil Department .for Practice in Architect Office, Bangkok , Thailand
by Rangsit University

1996

Study Summer course High – Intermediate, Chicago, Illinois, USA
by Depaul University

1995

Study Summer course – Oxford, England
arrange by Yamaha (Thailand)

1994

Study AUTOCAD Computer Course at Melbourne University, Australia
by Auto Desk

1994

Rotary Exchange student Program in Australia [pic1]
by Rotary Club – Kanchanaburi

1991

Study Summer course, Kent , United Kingdom
by Concorde International Study Program


:: ประสบการณ์การบริหารงานและโครงการ (Event and Project Management Experience)

Date Detail Position

Jul-Sep-07

Thailand E-Commerce Survey 2006
by National Statistic Organization
Project Member

Jul-Dec-06

Thailand E-Commerce Survey 2005
by NECTEC, Thai E-Commerce Association, Thai Webmaster Association, DBD, NSO
Project Member

25-27/8/06

INET Young Webmaster Camp # 4
by ThaiWebmaster Association, INET and Bhura Pha University
Project Management

1-3/6/05

INET Young Webmaster Camp # 3
by ThaiWebmaster Association, INET and Bhura Pha University
Project Management

30 Dec 04- 2 Jan 05

ThaiTsunami.com (Tidal Wave Victims Web Information)
by Ministry of Infomation Communication and Technology (ICT)
co-operation with ICT, CAT, IBM, ThaiWebmaster Association, SIPA
Web Project Co-ordinator

Apr-Aug-04

E-Commerce Seminar for SME (240 student) [pic1] [pic2]
by Department of Business Development (กรมพัฒนาธุรกิจ)
Teacher, Advisor, Project Co-ordinator

30-8-03

Online E-Commerce Registration Seminar
by Department of Business Development (กรมพัฒนาธุรกิจ) and Thai Webmaster Association
Project Co-ordinator

2001-4

Secondhand IT Maket Event – Commart Thailand Year 02 – 04
by TARAD Dot Com Co.,Ltd.
Project Leader

2000-3

Jib Cafe Webmaster Meeting 1-4
by ThaiWebmaster Association
Project Leader

21-4-02

Mobile Application Seminar (with AIS and Ericsson)
by Thai Webmaster Club
Project Leader

:: ทักษะในการทำงาน (Skill and Ability)

Marketing & Business Development Skill Internet and E-Development skill
– Business Development
– Business Plan Writing
– Project Management
– Personal Information Management Skill
– E-Business Consulting
– E-Marketing & E-Commerce Skill
– Online Advertisement
– Telecom Business Skill
– Mobile Marketing
– Entrepreneur Skill
– Business Mangement Skill
– Setup and Strat up the Business
– Proficient in use Web tools and development
– E-Business Solutions
– Wireless Solution and Application
– Web Design
– Windows Server (IIS and Sever Configuration)
– Apache Server
– SQL (MS SQL, MYSQL) Management
– E-Commerce Solution and Service
– Internet Solution
– DreamWeaver, FrontPage
– Flash
Computer and Hardware Skill Creative & Design Skill
Business Application
– Windows OS (NT ,98 , 2000 (server), XP)
– Microsoft Project
– Microsoft Office, VISIO
– ACT

Graphic & Web Application
– PhotoShop
– Illustrator
– AutoCAD
– 3d studio MAX
– Macromedia Application
– More…

– Conceptual Design Skill
– Architectural Skill
– Construction Skill
– Graphic Design SkillHardware skill- Fix & Change Computer Hardware Parts and Configuration
– Computer network (LAN) and WLAN:: My News and Press Release

Topic Source Date
ไม่มีเวลา update ข่าวตัวเองแล้วครับ สามารถค้นหาได้จาก
– ข่าว PR ตามหน้าหนังสือพิมพ์
– ข้อมูลต่างๆใน Google 
– Manager
Year 2007
มุมมองคลื่นใหม่-ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ”โลกอินเทอร์เน็ต…เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ” คม ชัด ลึก 30 ธันวาคม 2550
Year 2006
 เปิดตัวหนังสือ การตลาดบน Search Engine และ TARADedu.com eLife eBusiness ช่อง 9 และ Nation Channel 2549
เถ้าแก่ออนไลน์ ผู้จัดการรายเดือน พฤษภาคม 2549
Year 2005
เถ้าแก่ออนไลน์จะโตหรือจะตาย INET by your side
e-Magazine
พฤษจิกายน2548
‘อี-คอมเมิร์ซไทย’ ยกเครื่อง ชุบชีวิตเถ้าแก่ดอทคอม กรุงเทพธุรกิจ Biz Week 11 พฤษจิกายน2548
ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาจาก “เกม” TK Park 11 ตุลาคม 2548
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กับก้าวต่อไปของ Tarad.com และ Thai2hand.com thinkandclick.com 3 ตุลาคม 2548
ผู้ค้าอี-คอมเมอร์ซไทยรวมกลุ่ม สร้างแนวร่วมต่อรองรัฐ-แบงค์ ฐานเศรษฐกิจ 22 กันยายน 2548
กลยุทธ์ล่าสุด E-Commerce ไทย “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราไม่โต” ผู้จัดการออนไลน์ 18 กันยายน 2548
“ค้าปลีกออนไลน์” ยุคเศรษฐกิจดับ เปลี่ยนวิกฤติสู่โอกาส กรุงเทพธุรกิจ Biz Week 22 กรกฏาคม 2548
ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ เดินหน้ากำจัดจุดอ่อน “อี-คอมเมิร์ซไทย” ไทยรัฐออนไลน์ 20 กรกฏาคม 2548
“เอกชน”เสนอ3 มาตรการด่วน กำจัดจุดอ่อนอีคอมเมิร์ซไทย นสพ ประชุาชาติ 17 กรกฏาคม 2548
กระเทาะเปลือกความคิดนักธุรกิจดอทคอม หน่วยกล้าตายแห่ง ทศวรรษใหม่ ไทยรัฐออนไลน์ 25 มิถนายน 2548
บูม!! ขาขึ้นโฆษณาออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Biz Week 17 มิถนายน 2548
ปัญหาและการคุ้มครองผู้บริโภค จากการซื้อ-ขายแบบ อี-คอมเมิร์ซ ไทยรัฐออนไลน์ 1 มิถนายน 2548
เนคเทคเชื่อเน็ตปีนี้โต10% บรอดแบนด์ขยายตัวสูง ผู้จัดการออนไลน์ 23 มีนาคม 2548
Thai Webmasters Association, INET organize “INET Young Webmaster Camp III” Inet มีนาคม 05
ความรู้สึกกับครั้งหนึ่งที่ได้ใช้บริการ 1188 Thailand YellowPages Yellow Page มีนาคม 05
เบื้องหลัง www.thaitsunami.com เว็บไซต์จากน้ำใจคนไอซีทีเมืองไทย (1) นสพ ไทยรัฐออนไลน์ 9 มกราคม 05
Year 2004
Istupa ห้องChat สถาปัตย์ สารรังสิต ธันวาคม 04
่ส.เว็บไทยออกโรงหนุนรื้อกม.ไอที ดึง”มือดี” นสพ ประชุาชาติ 7 ตุลาคม 04
เผยเคล็ดลับสูตรสำเร็จเถ้าแก่ไฮเทค โกอินเตอร์ต้องศึกษาตลาดแน่ชัด  กรุงเทพธุรกิจ 7 ตุลาคม 04
ระวังหลอกหาเงินผ่านเน็ต ระบบลูกโซ่ชวนเชื่อผ่านเว็บบอร์ด ผู้จัดการออนไลน์ 24 กันยายน 04
ผู้ดูแลเวบระดมสมองตั้งมาตรฐานโฆษณาออนไลน์ รับมือดอทคอมเฟื่องระลอกใหม่ – ไม่รบกวนผู้ใช้เน็ต นสพ Bangkok Biz 23 กันยายน 04
ผ่าทางตัน!!! เวบไซต์ไทย ‘ข่าวดี’ หรือ ‘ข่าวร้าย’ นสพ Bangkok Biz 3 กันยายน 04
สมาคมผู้ดูแลเว็บฯ อบรมก้าวสู่มืออาชีพ Mars Magazine มีนาคม 04
Mars Magazine Interview 1 Mars Magazine มีนาคม 04
Mars Magazine Interview 2 Mars Magazine มีนาคม 04
ThaiCleanNet Interview ThaiCleanet.com 04
คนทำเว็บไทยฮือรวมตัวตั้งสภาวิชาชีพฯ รับกระแสดอทคอมฟื้นชีพ สำนักข่าวไทย (อสมท) มีนาคม 04
Year 2003
เวบไซต์ “เรทเอ็กซ์” ป่วนวงการ กรุงเทพธุรกิจ 18 กันยายน 03
เว็บไซต์ข่าวไทยวันนี้ มีดี..แต่ยังต้องปรับปรุง ไทยรัฐ 21 พฤษภาคม 03
Year 2002
Synnex สร้างแบรนด์เอง,โปรโมท Lemel ผ่านพรีเซ็นเตอร์ Business Thai 27 กันยายน 02
 สัมภาษณ์รายการชั่วโมงธุรกิจ Nation Channel Nation Channel 24/1/05
 9-12-04 รายการ e-life ช่อง 9 สัมภาษณ์ – 56 k. – 256 k(VDO)
Channel 9 9 ธันวาคม 04
 สัมภาษณ์รายการผู้ชายมีไฟ ไม่ธรรมดา Johny Walker ช่อง 5 – 56 k. –256 k (VDO) Channel 5 2004
 14-12-03 สัมภาษณ์รายการ IT-Genius ช่อง9 (VDO) Channel 9 2003
แมกกาซีน ไทยเซคคั่นแฮนด์ – สัมภาษณ์ในรายการ Nation Channel (VDO) Nation Channel 2003
ThaiSecondhand SMS Alert – สัมภาษณ์ในรายการ Nation Channel (VDO) Nation Channel 2003
– News about Me and My Company >>

งานสมัยช่วงเรียนหนังสือ (Other Works)

Recent Work Architect Student Work 93-98 IEC Student Work 99-01 Web Design Work Year 1998
 Simplify Solutions Web Site25/3/2004 
– ThaiWebmaster Association Logo 
22/1/2544

– 3D Rendering
– Architecture THESIS 3D
– Work Shop (Conceptual)
– Competition Design (3D)
– Sketch Design (Model)
– Graphic Design Job
– IEC homework
– Flash Cartoon
– Nattachote
– Songsamai
– Mahaphan (demo)

 

Written by pawoot

2012/07/20 at 11:55 PM

%d bloggers like this: