Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Archive for May 2014

ที่มา-ผลลัพย์ ของงาน Thailand Zocial Awards 2014

leave a comment »

ขอเก็บความรู้สึกดีๆ กับงานที่เราได้ทำเพื่อสังคม คนออนไลน์ของไทย กับงาน Thailand Zocial Awards 2014

 

@khajochi นักทวีตมือหนึ่งของไทย กับรางวัล Zocail Awards

@khajochi นักทวีตมือหนึ่งของไทย กับรางวัล Zocail Awards

Written by pawoot

2014/05/29 at 9:52 AM

Posted in Zocial inc

บริษัทจะ turn around ได้อย่างไร

leave a comment »

เห็นบทความนี้น่าสนใจ ขอนำมาเก็บเอาไว้ครับ

 


 

เมื่อเราเรียนรู้สาเหตุกันแล้ว การที่จะพลิกฟื้นกิจการนั้น กลยุทธ์การพลิกฟื้นกิจการกลับมาใหม่ ที่เรียกว่าการ turnaround นั้นต้องทำอะไรบ้างจึงจะเกิดการพลิกฟื้นกิจการขึ้นอย่างแท้จริง

1. เปลี่ยนผู้นำ

ในสถานการณ์ที่ต้องพลิกฟื้นกิจการหรือ Turnaround Situation ส่วนใหญ่ มักต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงเสมอ ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารเดิมมักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กิจการเกิดปัญหาชะงักงันหรือถดถอย ไม่ว่าจะเกิดจากการโกง ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงาน หรือการขาดวิสัยทัศน์ก็ตามที แต่บางทีก็มีเหมือนกันที่แม้ความถดถอยขององค์กรนั้นเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทว่า ผู้บริหารก็ถูกเปลี่ยนอยู่ดี

ผู้บริหารใหม่ที่จะเข้ามาเป็น Turnaround Manager นั้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้ อย่างกรณีของไอบีเอ็มที่ตกต่ำอย่างหนักในช่วงปี 1990-1996 คณะกรรมการสรรหาก็ต้องตัดสินใจว่าจ้าง ลู เกิร์ตสเนอร์ จาก RJR NABISCO ซึ่งเป็นกิจการอาหาร เข้ามาเป็นซีอีโอแทน และเมื่อเวลาผ่านไป ก็พิสูจน์แล้วว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะเกิร์ตสเนอร์มาพร้อมกับกระบวนทัศน์ในการสร้างความมั่งคั่งให้กับไอบีเอ็มในรูปแบบใหม่ พร้อมกับความคิดแหวกแนวต่างๆ ที่คนในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยกันยากจะคิดออก

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนั้น บางทีก็ต้องเปลี่ยนกัน “ทั้งคณะ” หรือทั้งทีม เพื่อแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ และป้องกันปัญหาหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหรือปัญหาเดิมๆจะวกกลับมาอีก และลดจากความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกลุ่มใหม่กับกลุ่มเดิมหากกลุ่มเดิมยังอยู่บางคน

ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนทีมบริหาร ต้องเริ่มจากหา “หัว” หรือ Chief Executive Officer ให้ได้เสียก่อน เพื่อให้หัวนั้นไปหาทีมของเขาเอง

2. คุมเข้มเรื่องการเงิน ปรับโครงสร้างทุน หรืออาจปรับโครงสร้างหนี้

หลังเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่แล้ว กลยุทธ์แรกที่นิยมนำมาใช้ในการพลิกฟื้นกิจการคือ “การเข้มงวดทางการเงิน” การเข้มงวดเรื่องการเงิน มิได้หมายความว่า บริษัทจะไม่ใช้จ่ายเงิน แต่หมายถึง ความเข้มงวดในการตรวจสอบและการให้ความสำคัญกับข้อมูลทางการเงิน เพื่อป้องกันการรั่วไหล ทั้งทางด้านรายได้ที่ต้องติดตามเก็บเงินให้ได้ตามเป้าภายในระยะเวลาที่กำหนด และทางด้านรายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปแล้ว ในระยะแรก ผู้บริหารชุดใหม่จะต้องลงมาเล่นเองในเรื่องเงินทอง โดยการรวมศูนย์นโยบายการเงินเข้ามาไว้ที่ส่วนกลาง เพราะยิ่งเป็นกิจการใหญ่ที่มีบริษัทลูกจำนวนมาก โอกาสที่จะควบคุมไม่ถึงก็มีสูง

ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ เหมาะสำหรับกิจการที่ยังมีอนาคตดี แต่ประสบปัญหาเพราะมีหนี้สินเกินพอดี หรือใช้เงินผิดประเภท เช่น กู้เงินระยะสั้นมาลงทุนในโครงการที่ต้องอาศัยเวลานานกว่าจะคืนทุน หรือกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินควร เป็นต้น

3. ปรับโครงสร้างองค์กรและธุรกิจใหม่

การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้รองรับกับแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่เป็นเรื่องที่ต้องทำ และพร้อมกันนี้ ก็อาจมีการปรับบุคลากรทั้งระบบใหม่ โดยมีจุดหมายที่การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งเพื่อบรรจุตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งถ้าบุคลากรข้างในคุณสมบัติไม่ตรง ก็ต้องหามาจากข้างนอก

พร้อมกันนี้ ก็อาจทำการกระจายอำนาจไปยังหน่วยบริหารย่อยต่างๆ เพื่อเตรียมบุกอีกรอบ

กระจายอำนาจ คือการกระจายความรับผิดชอบและอำนาจการตัดสินใจ ในเชิงการบริหาร ส่วนนโยบายการเงินนั้น ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมระยะหนึ่งก่อน

4. การหาตลาดใหม่

หลังจากปรับองค์กรใหม่แล้ว ก็ถึงคราวที่จะต้องรุกทางด้านการตลาดกันอย่างจริงจัง ในกระบวนการกำหนดแผนการตลาดเชิงยุทธ์ หรือ Marketing Strategy นั้น จะต้องประเมินตลาด คู่แข่งขัน และ ทรัพยากรไปพร้อมกัน การหาตลาดใหม่ และการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูกิจการ

5. ยกระดับการตลาดหรือพัฒนาตลาด

การยกระดับการตลาด นับเป็นมิติหนึ่งของกลยุทธ์การฟื้นฟูกิจการ การยกระดับที่ว่านี้ ต้องยกระดับทั้ง Value Chain ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ยุทธวิธีที่จะใช้ในแต่ละช่วง ไปจนถึงการควบคุมให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติ

6. เลือกเฟ้นและมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการ

บางทีการเข้าซื้อกิจการอื่นอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการพลิกฟื้นสถานะขององค์กรที่กำลังถดถอย กลยุทธ์แบบนี้ การซื้อกิจการ อาจเป็นการซื้อข้ามอุตสาหกรรม เช่น กิจการ บุหรี่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อเริ่มรู้ตัวว่า ธุรกิจบุหรี่นั้น อิ่มตัวแล้ว เพราะคนรุ่นใหม่สูบบุหรี่น้อยลง อีกทั้งกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรงมาก หากปล่อยแบบนี้ ในอนาคตเขาจะแย่ จึงหาทางแก้ลำโดยการเข้าซื้อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ (เช่นธุรกิจอาหาร) โดยหวังว่าจะสามารถยึดกิจการนั้นเป็นหลักในอนาคต เมื่อบุหรี่ถดถอยไป เป็นต้น แต่การเลือกกลยุทธ์นี้ต้องมองวิเคราะห์ให้รอบด้าน เพราะอาจกลายเป็นซ้ำเติมบริษัทก็ได้

บางทีเราเรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่า End-game Strategy หรือ “กลยุทธ์ทิ้งทวนธุรกิจ”

7. การตัดสินทรัพย์ขายทอดตลาด หรือ Devestment

การตัดสินทรัพย์ขายทอดตลาด หรือ Devestment ก็สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพลิกฟื้นกิจการได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์นี้ จะใช้ร่วมกับกลยุทธ์แบบอื่น เช่น การลดต้นทุน หรือการลงทุนเพิ่มในกิจการหลัก เพราะสินทรัพย์ที่ถูกตัดขาย จะเป็นสินทรัพย์ที่มิใช่ Core Business หรือ ธุรกิจหลักของกิจการ

8. การลงทุนเพิ่ม

การลงทุนเพิ่มในภาวะถดถอย ควรเป็นไปเพื่อการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ หรือ เข้าสู่ตลาดใหม่ หรือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งหวังให้เป็น “อนาคตใหม่” ของกิจการ

การลงทุนในภาวะถดถอย ต้องมีข้อมูลที่แน่ชัด เพราะในภาวะถดถอยนั้น ทุกคนจะเสียกำลังใจ และมองอะไรในแง่ร้ายไปหมด ผู้บริหารจึงต้องหนักแน่นและสร้างความมั่นใจในหมู่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นมาก ดังนั้น ผู้บริหารที่เชื่อในแนวทางนี้ ต้องมีความมุ่งมั่นสูงมาก เพราะเป็นการดำเนินกลยุทธ์แบบ “ฝืนจิตวิทยา” ของคนส่วนใหญ่ในองค์กร

การลงทุนในบริษัทที่เป็น turnaround นั้นควรพิจารณาว่ามีลักษณะที่ปรับองค์กรชัดเจนใน 8 ประเด็นดังกล่าวหรือไม่ยิ่งมากข้อยิ่งดีเพราะนั่นคือการพลิกฟื้นที่ชัดเจนและค่อนข้างมั่นคง หากดูแต่กำไรอย่างเดียวอาจได้หุ้นที่ฟืันหลอกหรือขึ้นหลอกได้

Credit :Line

Written by pawoot

2014/05/25 at 4:21 PM

เทคนิคอายุยืน 120 ปี

leave a comment »

ป๊าผมแชร์ VDO นี้มา ดูแล้ว แทบไม่อยากกินอาหารแปลกๆ เลย และกลัวในสิ่งที่ตัวเองทานไปละวันทันที VDO พูดถึง

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ จบจากแพทย์ศิริราช มีโรคประจำตัว 6 โรค

1.โรคอ้วน 113 กก.
2.โรคเบาหวาน
3.โรคความดันสูง
4.ไขมันในเส้นเลือด
5.เซลส์ตับถูกทำลาย
6.เม็ดเลือดแดงมากผิดปกติ

รักษาโดย…(ลองดูเอง)..ภายใน 4 เดือน โรคทุกโรคหายเป็นปกติ เป็นเวลา 2 ปีแล้ว

ทำให้มีไอเดียอยากทานผักมากๆ ทันที แล้วไปเชื่อมกับความอยากปลูกผักไฮโดรทานเองที่บ้านที่คิดไว้วันก่อน

ยิ่งเจอโฆษณา สสส. ตัวนี้เข้าไป ยิ่งตอกย้ำ

สุขภาพดี อยู่ที่เรากินอะไรเข้าไปจริงๆ You are What you eat.

โฆษณา สสส NCDs กลุ่มโรคที่คุณสร้างเอง: http://youtu.be/oiq-BXh8t1Q


คุยกับหมอ รายการที่นี่หมอชิต

ตอนที่1

ตอนที่2

มาทานผักผลไม้เยอะๆ กันเหอะ

Written by pawoot

2014/05/24 at 11:04 AM

ขอบคุณ.! ชาว Zocial Inc.

leave a comment »

วันนี้ผมส่ง email ถึงทีมงาน Zocial Inc (Thailand) ทั้งหมด ผมประทับใจในการทำงานของทีมผมมากๆ ครับ แต่การประทับใจ การชื่นชม ไม่คงไม่ดีหากเราเก็บไว้แค่อยู่ในใจ หรือพูดออกมาเพียงครั้งเดียว ผมอยากเก็บบันทึกมันเอาไว้ ว่าทีมงานผมนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

May 26, 2014

ทุกคนครับ

วันนี้เรามีงานนัดประชุมกรรมการเพื่อตัดสินผลงานของ Thailand Zocial Awards 2014 ตอนเช้าที่ผ่านมา ส่วนตัวเราไปงานประกวดมาหลายงาน เราขอชื่นชมผลงานวันนี้ที่ออกมาครับ  การจัดการ เอกสาร ขั้นตอนการทำงาน การประสานงานกับทางกรรมการ รวมถึงผลที่ออกมา เราถือว่าเราจัดการมันได้เยี่ยมมากๆ ครับ
พวกเราทุกคนทำงานหนักและตั้งใจกับงานนี้มากๆ  และอยากจะบอกทุกคนว่า รางวัลที่เรากำลังสร้างขึ้นมา มันจะกลายเป็นมาตรฐานและเป็นตัวกำหนด ทำให้วงการ Socail Media Marketing ของไทย เติบโตมากขึ้น และรางวัลเหล่านี้ จะทำเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานด้านออนไลน์ มีกำลังใจ มีมาตรฐาน ที่แบรนด์ต่างๆ เห็นและยอมรับในการทำงานของคนในอุตสาหกรรมออนไลน์ ทั้งหมดนี้ มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราครับ
ถึงแม้บางคนอาจจะมองมันเป็นงานประกาศผลรางวัลเล็กๆ แต่เราอยากให้พวกเราเห็นถึงความสำคัญ ถึงสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ครับ ว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนกับอุตสาหกรรม และสังคมไทย
จงภูมิใจในงานที่เราทำครับ จงภูมิใจที่เราได้มีส่วนขับเคลื่อนวงการ Social Media ของไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยมือของพวกเราครับ
ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน และเตรียมลุยไปด้วยกันกับงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้กับ Thailand Zocail Awards 2014 นะครับ
🙂
Pawoot P. (Pom)

คำแนะนำสำหรับคนทำธุรกิจ.!

leave a comment »

ยุคนี้ธุรกิจที่ “ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง” (Change & Dynamic) คือผู้ที่จะอยู่รอดได้ต่อไป ถึงผู้นำและหัวหน้าบางคนจะแก่และไม่ทันสมัย แต่หากคุณ เปิดตาและเปิดใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง องค์กรคุณจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

อย่าปิดกั้นการเติบโตขององค์กร ด้วยการไม่ยอมรับ และการไม่รู้ของคุณ (ผู้ใหญ่ในองค์กรหลายๆ แห่งบางส่วนมีลักษณะเช่นนี้อะ)

เมื่อองค์กรคุณไม่แข็งแรง พนักงานก็จะไม่แข็งแรง ชุมชม สังคม และประเทศก็จะไม่แข็งแรง เราทุกคนมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศเราให้เติบโตขึ้นได้ ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับ อย่าไปมัวแต่โทษนักการเมือง และสิ่งแวดล้อม เมื่อรู้ว่าการเมืองและปัจจัยรอบข้างมันแย่ จงหาวิธีที่จะสร้างการเติบโตในสถานการณ์แบบนี้ อย่ายอมรับและยอมแพ้

สู้และเดินไปข้างหน้า… จงอย่าหยุดเดิน

เขียนได้เท่ห์จริงๆ ภาวุธ อิอิ

Written by pawoot

2014/05/16 at 1:56 AM

[VDO] วิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ ทำยังไงยอดขายถึงจะเพิ่มยอดขายได้

leave a comment »

รายการเซียนธุรกิจ ช่วงคุยกับเซียนพาคุณธนกร วอไธสง เจ้าของร้าน Hat Story ไปคุยกับเซียนด้านตลาดออนไลน์ อย่างคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตลาดเว็บไซต์ ตลาดดอทคอม เพื่อแนะนำกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้ Hat Story เพิ่มมากขึ้น  มาดูเทคนิคและการวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์กันว่า ทำอย่างไร ถึงจะเพิ่มยอดขายขึ้นได้

รายการเซียนธุรกิจ ออกทุกวันอาทิตย์ 16.00 – 17.00 น. ทาง Nation TV

 

Written by pawoot

2014/05/15 at 7:53 AM

เทคนิคการเรียนรู้ และการรู้จักให้

leave a comment »

การเรียนรู้ที่ดี และสามารถจดจำได้ง่ายและเร็วที่สุดคือ “การเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง” ลองมองย้อนกลับไป หรือกลับไปมองดูว่าเราได้ผ่านอะไรมากบ้าง อะไรคือสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี นำสิ่งเหล่านั้นมาสอนตัวเองต่อไปข้างหน้า.! หากมีโอกาส นำสิ่งเหล่านั้นไปเผยแพร์และสอนคนอื่นๆด้วย

จำไว้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับกลับ (The more you give, The more you get)”

สิ่งที่คุณให้คนอื่นไป มันจะกลับมาหาคุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย

“จงเป็นผู้ให้ มากว่าเป็นผู้รับ”

“เมื่อให้แล้ว จงอย่าหวังว่าจะได้รับกลับ จงยินดีกับการให้ และการให้ครั้งนั้นจะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ไร้สิ่งเสแสร้ง”

นี้กูเขียนคัมภีร์ศาสนาอยู่เหรอเนี่ย ฮ่าๆๆ แต่อารมณ์มันพาไปนะ

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/pawoot/posts/10152883412812178

 

Written by pawoot

2014/05/13 at 7:15 AM

เล็บดำออกทีวี

leave a comment »

บางครั้งผมชอบทาเล็บดำ ทาเล็บเดียวบ้าง หรือหลายเล็บบ้าง แต่วันก่อนทาไปมือนึง แล้วบังเอิญมีช่อง ไทยรัฐ ทีวีมาสัมภาษณ์ มันเลยออกมาดูแม่งๆ แปลกๆ ไงก็ไม่รู้นะ (น้องทีม Zocial Inc ตาดีเห็นและ capture ภาพมาเลยเอามาเก็บเอาไว้) ตลกดี ฮ่าๆ

1198937730498

 

ลองดูรายการที่ออกไปสิ

Written by pawoot

2014/05/12 at 10:29 AM

เป็ปชอบแอร์และพัดลมขนาดไหนมาดูกัน

with 12 comments

ดูสิ ว่าลิงเป็ป Paphakorn Pep Pongvitayapanu ชอบแอร์และพัดลมมากขนาดไหน เค้าเริ่มชอบพัดลมตั้งแต่เค้าอายุประมาณ 1 ขวบกว่า เอาง่ายๆ คือเริ่มรู้เรื่องก็ชอบพัดลมแล้ว พวกเราก็นึกว่าเค้าชอบแบบผิวเผิน แต่ไปๆ มาๆ เค้าชอบจริงๆ จังๆ จริงๆ  ดูสายตาและความสนใจของเค้าสิครับ แบบนี้ต้องดันไปให้สุดแรง ไปในทางที่เค้าชอบ ดู VDO ด้านล่างสุด ดูว่าเป็ปชอบแอร์ขนาดไหน และดูภาพอื่นๆ ที่ผมเก็บมาตั้งแต่เค้าเด็กๆ เลยนะ ว่าเค้าชอบแอร์ขนาดไหน
Read the rest of this entry »

Written by pawoot

2014/05/11 at 10:03 PM

สรุปผลงาน สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี 2013-4 ช่วงที่ผมเป็นนายกสมาคมฯ

leave a comment »

ตลอดช่วงเวลาที่ผมได้รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2013-4 นับเป็นครั้งแรกของผม ที่ได้ทำงานเป็น “นายกสมาคม” เพราะเคยทำงานในส่วนของ เลขาธิการสมาคม หรือ อุปนายกสมาคม มาก่อน ความรู้สึกผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไร เพราะเราทำงานกันเป็นทีมกันอยู่แล้ว ทุกคนในสมาคม ช่วยเหลือกัน ตัดสินใจร่วมกัน เพียงแต่แต่ตำแหน่งที่ต่างกันออกไปเท่านั้น

มีหลายงานที่เราได้ทำร่วมกันในตลอดปี 2013-4 แต่งานเด่นต้องยกให้กับ Thailand Online Mega Sale 2013 ที่เราตั้งใจทำกัน และมีหลายฝ่ายมาร่วมมือกันเยอะมาก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  และงานอื่นๆ ที่เราได้ทำร่วมกันมา

นี้คงเป็นช่วงนึงของประวัติศาสตร์ของการวงการ E-Commerce ของไทย ผมไม่ค่อยเหนื่อยกันงานเท่าไร “สนุก”​ และ “ท้าทาย”​ มากกว่าครับ และตั้งใจว่า พวกเราจะต้องเปลี่ยน และ “ปฏิวัติ E-Commerce ของไทย” ให้ได้ และสิ่งที่พวกเราทำนี้ก็อยู่ แผนการปฏิวัติ ส่วนตัวผมวางไว้ตั้งแต่ปี 2009  เรายังคงต้องเดินทางกันต่อไปครับ.!

 

มาดูสรุปผลงาน สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี 2013-4 ช่วงที่ผมเป็นนายกสมาคมฯกันครับ

%d bloggers like this: