Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Posts Tagged ‘kbank

ร่วมมือกับ Kbank ผ่อน 0% กระตุ้นการซื้อออนไลน์

leave a comment »

TARAD.com ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย ในการกระตุ้นการซื้อขายทางออนไลน์ โดยสามารถซื้อสินค้าใน TARAD.com ได้ส่วนลด 0% เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราต้องการทำให้คนไทย หันมาซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น

Written by pawoot

2012/04/10 at 7:28 AM

TARAD.com กับการชำระเงินทางมือถือแบบออนไลน์ร่วมกับ Kbank

with one comment

ผมเริ่มต้นพัฒนา ระบบ Mobile Commerce ครั้งแรกตั้งแต่สมัยที่ DTAC เปิดบริการ Djuice ตั้งแต่ปี 2003 มาแล้วตั้งแต่สมัยที่โทรศัพท์ยังเป็นจอเขียว และต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว GPRS อยู่เลยครับ แต่สมัยก่อนเราติดปัญหาคือ คนที่เข้ามาดูทางมือถือหรือ pda ในสมัยก่อน ไม่สามารถจ่ายซื้อของทางมือถือได้ทันที เพราะระบบชำระเงิน Credit Card ยังไม่รองรับ

ผมรอมาเกือบ  10 ปีครับ ความฝันที่ผมรอมา มันก็เป็นจริงเมื่อทาง Kbank ได้เปิดบริการ Mobile Payment Gateway ขึ้น ซึ่งผมนำระบบ TARAD Mobile Commerce เชื่อมเข้ากับ Kbank เป็นกลุ่มแรกๆ เลย “ผมมั่นใจเสมอ ว่าการค้าออนไลน์ ต่อไปมันจะไปลงอยู่ในโทรศัพท์มือถือครับ”

Written by pawoot

2011/08/18 at 7:42 AM

สอน สอน สอน สอน …. สอน… อ๊าค….คค..คคค…

with 2 comments

ช่วงนี้ผมถูก “เชิญไปพูด” ตามองค์กร สถาบันต่างๆ เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงๆ  

เยอะจนแทบไม่ได้มีเวลาเข้า Office เลย มาประมวลการออกไปพูดตามที่ต่างๆ ของผมในช่วงเดือนที่ผ่านมาของผมครับ

สถิติในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2011 (2 เดือน) ผมมีออกไปเป็นวิทยกร รวม 20 วัน (19 งาน) เฉลี่ยทุก 3 วันผมต้องออกไปเป็นวิทยากรข้างนอกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ณ.วันที่เขียนบทความนี้ ยังเหลืออีก 3 งานที่จะต้องไป คุณว่ามันเยอะไปไหมหละ.. ผมว่าผมคงต้องลดงานออกไปพูดตัวเองลงแล้วละ…

Read the rest of this entry »

Written by pawoot

2011/06/17 at 10:40 AM

%d bloggers like this: