Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Posts Tagged ‘Government

ทำไมหลายๆ งานของภาครัฐถึงล้มเหลว

with one comment

บังเอิญไปเห็นพี่หมอจิมพูดถึงประสบการณ์การทำงานกับภาครัฐ ผมเลยอยากเสริมพี่แกครับ

ต้องยอมรับว่าการทำงานของภาครัฐหลายโครงการจะเป็นโครงระยะสั้นๆ ทำเพื่อผลระยะสั้น จริงอยู่หลายๆโปรเจ็กอาจวางแผนระยะยาวเอาไว้ แต่ส่วนใหญ่โครงการต่างๆ ไม่ได้ถูกทำสานต่อ พอเปลี่ยนผู้บริหาร โครงการที่ทำมาก็ถูกเปลี่ยน วางแนวทาง road map ใหม่กันทุกๆ ผู้บริหาร มันไม่ได้มี mile stone ที่ชัดเจนขององค์กร มันพร้อมที่จะเปลี่ยนไปตามผู้บริหารต่างๆ ทำให้โครงการบางอันที่ดี ยากที่จะอยู่รอด และต้องยอมรับว่าหลายๆ โปรเจ็กที่ภาครัฐอยากทำ ส่วนใหญ่มีเงินในการเริ่มต้นโปรเจ็ก แต่หลังจากโปรเจ็กเริ่มไปแล้ว จนท. รัฐที่มาดูแลต่อไม่มีประสบการณ์ ไม่มี KPI and Target ทีึ่ชีดเจนในระยะสั้นระยะยาว จึงทำให้หลายๆ โครงการล่ม เหลวเปว โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของภาครัฐ อันนี้จากประสบการณ์ตรงครับ

ผมอยากเห็นการมีแผน road map ที่ชัดเจน ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหาร องค์กรก็ยังคงมุ่งสู่เป้าหมายนี้ต่อไป โดยมีเป็าหมาย KPI ที่ชัดเจน จับต้องได้ขององค์กร ผมว่ามันน่าจะทำให้ภาครัฐเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับ

อยากเขียนมากกว่านี้ เกียวมีเวลามาเขียนต่อ เขียนผ่าน ipad พิมพ์ไม่มันส์เท่าไรครับ

Written by pawoot

2013/05/10 at 9:44 PM

%d bloggers like this: