Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ชอบอะ มีคนทำให้.!

leave a comment »

 

ไปเจอคนทำภาพแล้วใส่แนวความคิดของผมลงไป ขอเก็บไว้ดูเล่นนะครับ

 

10361985_715608265155210_6482803059580684551_n

Written by pawoot

2014/12/23 at 1:16 PM

ทำนายภูมิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอีกสิบปีข้างหน้า

leave a comment »

เจอบทความนี้ ใน internet ชอบมาก เลยขอนำมาเก็บไว้ ส่วนตัวผมมองว่า ทั้งหมด สามารถเกิดขึ้นได้จริง แน่ๆ

Thai Netizen Network
ทอมสันรอยเตอร์ ตีพิมพ์รายงาน “The World in 2025: 10 Predictions of Innovation” ทำนายภูมิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอีกสิบปีข้างหน้า โดยบทบาทของวัสดุศาสตร์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ

จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการจดสิทธิบัตรทั่วโลกที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท ทีมวิจัยของทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters) ทำนายว่า นวัตกรรมใหม่ 10 อันดับแรกที่จะเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2025 จะมีดังนี้

1. ทุกอย่างจะกลายเป็นดิจิทัล – สิ่งของทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัล อันเป็นผลมาจากการพัฒนาสารกึ่งตัวนำและตัวเก็บประจุ เครือข่ายโทรศัพท์ที่ไม่พึ่งระบบเซลลูลาร์ และเทคโนโลยี 5G

2. แสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก – การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเคมีและโครงสร้างระดับนาโนของอะเรย์ ทำให้อัตราการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสูงขึ้น จากปัจจุบันที่ต่ำกว่า 10%

3. ภาวะสมองเสื่อมลดลง – ความสามารถเข้าใจข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์และการกลายพันธุ์ของยีน จะช่วยในการตรวจหาและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

4. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะสามารถป้องกันได้ – ความรุดหน้าในการใช้ RNA ช่วยในกระบวนการพันธุวิศวกรรม จะทำให้เราป้องกันโรคบางโรคได้ด้วยการแก้ไขยีน

5. การขาดแคลนอาหารและราคาอาหารที่ผันผวนจะกลายเป็นอดีต – ด้วยเทคโนโลยีส่องสว่างที่ใช้พลังงานต่ำผสมกับการแปลงพันธุกรรมพืช ทำให้เป็นไปได้ที่จะปลูกพืช 24 ชั่วโมงตลอดปีในพื้นที่ปิด นอกจากนี้เทคนิคด้านภาพจะช่วยให้ตรวจจับโรคและความผิดปกติในพืชได้อย่างรวดเร็ว

6. การขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบินไฟฟ้า – แบตเตอรี่ที่เก็บไฟได้มากขึ้นในขนาดที่เล็กลง และทางเลือกเช่นไฮโดรเจนที่เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้สำหรับเซลล์เชื้อเพลง ประกอบกับวัสดุที่เบาลง จะทำให้เราเห็นเครื่องบินไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์บินในเส้นทางใกล้ๆ

7. เซลลูโลสจะแทนที่ปิโตรเลียม – วัสดุจากนาโนเซลลูโลสที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาจะมาแทนที่พลาสติก บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดในอนาคต ไม่ว่าจะสำหรับใส่อาหาร ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเสื้อผ้า ทั้งหมดจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

8. การรักษามะเร็งจะก่อให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยลง – ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับผลในการรักษาระดับโมเลกุลของตัวยา และข้อมูลพันธุกรรมที่เจาะจงของคนไข้ แพทย์จะสามารถออกแบบยาให้ตรงกับยีนของคนไข้แต่ละรายเป็นการเฉพาะ ทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อยลง

9. การทำแผนที่ทางพันธุกรรม (DNA Mapping) ตั้งแต่แรกเกิดจะเป็นเรื่องปกติ – ทารกจะถูกทำแผนที่ทางพันธุกรรม และจะมีการตรวจประจำปีเพื่อดูว่ามีสัญญาณบอกโรคหรือไม่ การตรวจเลือดจะเป็นเรื่องล้าสมัย เมื่อเราสามารถใส่นาโนโพรบหรือตัววัดขนาดจิ๋วลงไปในร่างกายเพื่อเก็บข้อมูลได้นานขึ้นและแม่นยำขึ้น

10. การทดลองการเคลื่อนย้ายสสารหรือเทเลพอร์เทชั่น (Teleportation) – ตั้งแต่เปิดใช้เครื่อง Large Hadron Collider (LHC) งานวิจัยเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์ก็มีมากขึ้น จำนวนงานวิจัยที่เพิ่งขึ้นอย่างมากดังกล่าว ทำให้เป็นไปได้ว่าในปี 2025 จะมีการทดสอบควอนตัมเทเลพอร์เทชั่น

ที่มา: http://sciencewatch.com/tags/2025

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://sciencewatch.com/sites/sw/files/m/pdf/World-2025.pdf

Written by pawoot

2014/12/09 at 6:20 AM

Posted in Uncategorized

ความได้เปรียบของการอยู่ประเทศไทย

leave a comment »

จากการที่ผมได้ไปต่างประเทศในอาเซียนมาหลายหลายประเทศ ทำให้ข้อได้เปรียบของ
ประเทศไทย คนไทยมีความกลุ่มเป็นก้อนในเรื่องเชื้อชาติ เราไม่มีการแบ่งว่า คนจีน
คนไทย คนมุสลิม และคนอะไรก็ตาม เรามองว่า ทุกคนคือคนไทย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี้มีการแบ่งชนชาติกันอย่างชัดเจน แบ่งเป็นมาเลย์ เป็นคนจีน คนอิสลาม และมีการแบ่งชนชั้นกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้การทำธุรกิจในประเทศเหล่านี้มีข้อจำกัดอย่างมาก

ในประเทศมาเลเซียคนจีนเธอเป็นคนชนชั้นที่ 2 ถูกให้ความสัมพันธ์น้อยกว่าคนมาเลย์ ทางการเรียนก็ถูกแบ่ง ทางการเมืองก็ถูกแบ่ง ทั้งทั้งที่คนจีนควบคุมเศรษฐกิจในประเทศเป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้เกิดเช่นเดียวกันในประเทศอินโดนีเซีย มีการแบ่งชนชาติกันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน

เมื่อกลับมามองประเทศไทยเรา เราไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเลย เรามองทุกคนเป็นคนไทยแม้จะต่างเชื้อชาติ แต่ทุกคนคือคนไทย สิ่งเหล่านี้ต้องขอบพระคุณพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมองทุกชนชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคนไทยทุกคน

สิ่งเหล่านี้คือข้อได้เปรียบของประเทศไทยที่ประเทศอื่นๆต่างอิจฉาและอยากให้ประเทศของตนเป็นประเทศไทยเราคนไทย “จงภูมิใจที่เราอยู่ในประเทศไทย”

ป.ล.พิมพ์โดยใช้การพูดด้วยเสียงผ่านไอโอเอสใน iPad

Written by pawoot

2014/11/30 at 1:00 PM

Posted in Uncategorized

What’s Serduct?

leave a comment »

We are in the world of product & service but nows a day. How we can identify which on is Service or Product. Something like Web App. This is product or service. Then I would like to announce new word

Serduct = Service + Product.!

When service and product combine together and it become one. The use can product as services. Such as Google App, Dropbox or other web app and services.

Written by pawoot

2014/09/06 at 9:58 AM

Posted in Uncategorized

%d bloggers like this: