Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

มาใช้แอพใบขับขี่ในมือถือกัน

leave a comment »

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย.! ได้โอกาสไปทำใหม่ ได้ตลอดชีพเหมือนเดิม ทำชั่วโมงเดียวเสร็จ บัตรใหม่มี QR Code ด้านหลัง แล้วโหลดผ่าน QR Code เข้าไปในแอพ DLT ของกรมการขนส่งทางบก ทำให้ไม่ต้องพกใบขับขี่ตัวจริงอีกต่อไป เจอตำรวจ เปิดแอพโชว์บัตรในแอพได้เลย.!

อัพเดท (หลังจากมีการคุยกันในโพสต์นี้) : แอพนี้สามารถใช้ได้จริงๆ กับทางตำรวจ อ้างอิงตาม พรบ จราจร ทางบก ฉบับที่ 12 ปี 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 19 พค 62 มีผลบังคับใช้ 120 วันหลังวันรับประกาศ ก็คือ มีผลใช้ได้ตั้งแต่ 20 กย 62 ครับ

“มาตรา ๓๑/๑[๑๓] ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

แนะนำให้ save ข้อความนี้ไว้ รวมไปถึง พรบ. ไว้คุยกับตำรวจเวลาโดนตรวจเรียกครับ

ใบขับขี่ใครเป็นรุ่นใหม่ ลองโหลดมาลงแอพได้เลยครับ สะดวกดี รัฐทำมาแล้วใช้กันหน่อย @ สำนักงานขนส่ง เขตพื้นที่ 2 (สวนผัก)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: