Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

One Belt One Road ไทยแค่ทางผ่านหรือโอกาสที่เราต้องขว้า? เป็นตัวแทนประเทศไทย มาประชุม Belt and Road Summit 2017 ที่ฮ่องกง Hong Kong

leave a comment »

เป็นเกียรติอย่างมากได้เป็นตัวแทนประเทศไทย มางานประชุม Belt and Road Summit 2017 ที่ประเทศ Hong Kong งานท่ีมีคนมาร่วมมากกว่า 2,500 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก

เป็นที่ประเทศจีนกำลังสนับสนุน เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21″ ที่พาดผ่านหลายทวีปทั่วโลกซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) จำนวนมากระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งก๊าซและน้ำมัน ซึ่งจะช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าได้ถึงหนึ่งในสี่ของโลก

ผมได้มาพูดใน Thematic Breakout Forum:Sharing by Young Business Leaders on Belt and Road Opportunities ที่มีเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่จากฮ่องกง มาเลย์เซีย และประเทศไทย มาพูดถึงผลของโครงการ One Belt One Road (OBOR) ต่อประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผมพอศึกษาการลงทุนของจีนในไทยมาพอสมควร เลยให้ความเห็นได้เผ็ดมันส์เลยทีเดียว ถึงในมุมอีกด้านที่คนในท้องถิ่นกังวลจากการลงทุนของจีนจากโครงการต่างๆ อย่าง Hi-Speed Train เรื่อง Technology Transfer และพื้นที่สัมปทานตลอดโครงการ (พูดจบลงเวทีมา นักข่าวท้องถิ่นมาถามเพียบ มางานเค้าเสือกมาด่าเค้าอีก) และได้มีโอกาสศึกษาถึงโอกาสที่จีนได้สร้างโครงสร้างใหญ่โตมหาศาลนี้ เพื่อที่จีนจะสามารถบุกทั่วโลก

น่าสนใจมาก การมาของจีนในการลงทุนโครงการนี้ ที่มาครบทุกมุมมองที่น่าสนใจ ทั้งการสนับสนุนในหลายรูปแบบ เงินกู้จากรัฐ หรือ ธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) และกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) แสดงให้เห็นว่า จีนพร้อมที่จะมีบทบาทเต็มที่ในระดับโลกและภูมิภาค

คนไทยควรศึกษา One Belt One Road ยังไง?

เนื่องจากโครงการนี้จะเป็นโครงการระดับโลก เงินลงทุนมหาศาล ครอบคลุมไปหลายๆ ประเทศเกินครึ่งโลก จะทำให้เกิดการ โครงข่ายการเชื่อมต่อระดับประเทศขนาดใหญ่ ทั้งการขนส่งสินค้า , การท่องเที่ยว, การศึกษา และวัฒนธรรม ทำให้ เราคนไทย “ต้องจับตามอง” โครงการนี้ให้ดีๆ

เงินอันมหาศาลจะเทลงมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศของเรา ท่ีมีส่วนเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ (รถไฟความเร็วสูง, โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor) ทำให้ประเทศไทยเราได้โอกาสตรงนี้อย่างมาก ดังนั้นเราในฐานะคนไทย “ต้องมองโอกาสที่จะขยายตัวเองออกไปยังโครงข่าย One Belt One Road นี้ให้ได้” เราจะขยายการส่งออก เราจะเชื่อมต่อ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงสร้างนี้ยังไง? โอกาสมหาศาลมากๆ ครับ

อย่าทำตัวเป็นแค่ทางผ่านกับโครงการนี้ แต่จงหาโอกาสกระโจนเข้าสู่เส้นทางสายไหมใหม่ นำพาธุรกิจของไทย ออกไปยังประเทศอื่นๆ ก่อนประเทศอื่นๆ จะบุกมาหาเราครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: