Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าของผม

leave a comment »

ผมเป็นคนที่ และเลือก ซื้อสินค้า แต่งต่าง โดยไล่เรียงจาก
1 การใช้งาน หรือฟังก์ชัน
2 คุณภาพ ของสินค้า
3 การออกแบบ design
4 ราคาของสินค้า

นี่คือ ที่ผมมักจะใช้ ในการตัดสินใจ ซื้อสินค้า งาน ผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับ ฟังก์ชัน เพราะ ของที่ผมซื้อมาแล้ว ไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน จะซื้อมาทำไม โดยเฉพาะของกระจุกกระจิก ของตั้งโชว์ ของฝาก ที่รู้แล้วว่าซื้อไป เขาก็ไม่ได้ใช้ ผมจะไม่ซื้อไป เด็ดขาด ดังนั้น ของที่ผมซื้อให้ จึงเป็นของ ใช้งาน ได้จริง ผมเอง และคนที่ผมจะซื้อให้

คุณล่ะ อะไรคือปัจจัยที่คุณเลือก มาแชร์กันหน่อยสิครับ

ปล ข้อความนี้ พิมพ์ด้วยเสียง ผ่านโทรศัพท์ android ในขณะที่ผมขับรถอยู่ จากชะอำกรุงเทพ สะดวกจริง ไม่ได้ใช้มือพิมพ์เลยสักนิดเดียว

Written by pawoot

2014/11/30 at 12:42 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: