Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

กิจกรรมคุมอง

leave a comment »

หลายครั้งที่พวกเราชาวพี่ๆ น้องๆ กลุ่มเล็กๆ ที่รู้จักกันในวงการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้มีโอกาสมาเจอกัน นอกเหนือจากการเจอกันตามงาน ซึ่งเราเริ่มนัดพบปะสังสรรค์กัน อย่างต่อเนื่องน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี  2010 เราเรียกการพบปะสังสรรค์นี้ว่า “คุมอง” เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานดีครับ เมื่อคืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งที่เราพบปะกัน บอย @daewooja เลยเสนอว่าน่าจะถ่าย รายการอัพกบาลไปด้วยเลย สนุกดีครับ อยากเก็บ moment นี้เอาไว้ครับ เลยรีบมา blog  ไว้ก่อน

ถ่ายรายการอัพกบาลกันตอนตี 1 กับ @tonawe

@trawut @chogo @hohoteam

ถ่ายรูปก่อนกลับ

Advertisements

Written by pawoot

2012/11/24 at 8:36 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: