Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

ไปพูดงาน Asia E-Commerce Conference 2012

with one comment

ปีนี้ผมได้ถูกรับเชิญจากงาน Asia E-Commerce Conference 2012 ที่มาเลย์เซีย KL ในวันที่ 5-6 November 2012  โดยผมได้ไปพูดมาเมื่อปีก่อน 2011 ครั้งนั้นถือเป็นประสบการณ์ครั้งๆ แรกๆ ที่ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยกรถึงต่างแดน และพูดเป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติฟัง สนุกดีครับ

แต่ที่น่าตกใจ คือในเว็บไซต์ในงานนี้ปีนี้ มีการยกตัวอย่างประสบการณ์ของผู้ที่ไปงานปีที่แล้ว พบว่าเค้ายกตัวอย่างคนนึงที่พูดถึงผมด้วยล่ะ อ่านดูแล้วน่าประทับใจจริงๆ ครับ แหม..!  ไปพูดแล้วมีคนต่างชาติชอบและประทับใจด้วย ดีใจจริงๆ ครับ เดียวปีนี้จะไปอีก จะไปพูดในหัวข้อทีต่างออกไป ผมการไปพูดครั้งนี้จะเป็นการทำให้คนต่างชาติรู้จัก E-Commerce ของไทยมากขึ้น จะได้โชว์ว่า ไทยเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆ นะเฟ้ย…….

Written by pawoot

2012/10/24 at 6:29 PM

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Asia E-Commerce Conference 2012 (Malaysia) […]

    Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: