Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

สอน สอน สอน สอน …. สอน… อ๊าค….คค..คคค…

with 2 comments

ช่วงนี้ผมถูก “เชิญไปพูด” ตามองค์กร สถาบันต่างๆ เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงๆ  

เยอะจนแทบไม่ได้มีเวลาเข้า Office เลย มาประมวลการออกไปพูดตามที่ต่างๆ ของผมในช่วงเดือนที่ผ่านมาของผมครับ

สถิติในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2011 (2 เดือน) ผมมีออกไปเป็นวิทยกร รวม 20 วัน (19 งาน) เฉลี่ยทุก 3 วันผมต้องออกไปเป็นวิทยากรข้างนอกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ณ.วันที่เขียนบทความนี้ ยังเหลืออีก 3 งานที่จะต้องไป คุณว่ามันเยอะไปไหมหละ.. ผมว่าผมคงต้องลดงานออกไปพูดตัวเองลงแล้วละ…

16 Jun 11 งานของ ATSI (สมาคม Software) กับ สสว. พูดให้ผู้ประกอบการฟัง

15 Jun 11 ไปพูดให้ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระดับ 9 ขึ้นไป จัดโดยจุฬา


12 Jun 11 Rotary ภาค 3350 เชิญไปพูดในงานประชุมประจำปี มีผู้ประกอบการทั่วภาคกลาง


11 Jun 11 ทาง AMEX Team เชิญไปพูดให้พนักงานและลูกค้าฟัง


10 Jun 11 Office Depot เชิญไปพูดเรื่อง E-Commerce


9 Jun 11 งานไทยช่วยไทยของทาง หอการค้า สุพรรณบุรีและ AIS


8 Jun 11 Nectec, ICT เชิญไปพูดในงาน IPv6 day


4-5 Jun 11 งาน SME Mobile Forum ที่งาน Mobile Expo


2 Jun 11 ไปพูดในงาน Social Commerce Forum


27 May 11 ไปเป็นกรรมการงาน Brand Strom ของ L'Oreal


25 May 11 เป็นวิทยากรงานเปิดตัว E-Book ของพี่ดนัย @DC_Danai


20 May 11 เป็นพิธีกรงาน Truehits Award 2010


10 May 11 ไปพูดให้กับ Kbank K-SME Care รุ่น 14


8 May 11 เป็นวิทยกรให้กับกลุ่มประชุม Rotary ระดับโลกที่ประเทศไทย


7 May 11 ไปพูดให้กับลูกค้าของร้านอาหาร FUJI ร่วมกับ K-SME Care

Written by pawoot

2011/06/17 at 10:40 AM

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. อืมม ไปพูดเยอะ จริงๆด้วย อิอิ

  Like

  phakdee

  2011/06/21 at 1:20 PM

 2. คิดในแง่ดี ก็ดีนะครับ งานเยอะ เงินเยอะ ขอให้รวยๆๆ ครับ

  Like

  Bphuwanai

  2011/06/27 at 3:00 PM


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: