Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

Ads Network Model คืออะไร?

leave a comment »

        วันนี้มีน้องมาถามเรื่อง Ad Network แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ดู  Ads Network แล้วถามว่ามันคืออะไร? ง่ายๆ ก็คือ ตัวแทนรับลงโฆษณา และดูแลโฆษณา ให้ในเว็บต่างๆ และไปหาโฆษณาจาก เจ้าของสินค้ามาลงให้ ง่ายๆ ก็คือ Agency อะแหละ แต่เค้าจะมีการสร้าง Network เป็นของเค้าเอง…..

ลองมาดูกันว่า Ad Network เค้าทำอะไรบ้างเด้อ (ตัวอย่างมาจาก Ads Network เจ้าหนึ่ง)

Ads Net Work model

•      IDEA รูปแบบความร่วมมือเข้าเป็น partner Ads net work โดย มีบริษัท Ads net work ช่วยเป็นตัวแทนขาย โฆษณา online ในรูปแบบ Ads  network ประเทศไทย
•      รายได้Partner จะได้รายได้การันตี ที่ 60% จากมูลค่าการจำหน่ายขายให้แก่ลูกค้าตามที่ขายได้จริง หลังหักค่า AGENCY Fee 15% ให้แก่ผู้ซื้อ
•      ด้านเทคโนโลยีจะรับผิดชอบ จัดเตรียมระบบ Ads Serving การขายโฆษณาที่ใช้ระบบ XXXXXX โดย ไม่ต้องลงทุนด้านเทคโนโลยี และ จะดำเนินการ Set up User name-Pass wordให้เพื่อเข้าไปดู Report แบบ online
•      การดูแลจัดการ
Ads net work = เมื่อ partner เข้าร่วม Ads net work จะรับผิดชอบดูแล บริการ ตั้งแต่ การขาย / การ set up ระบบ / การทำ Ads Stat Report / สรุปรายได้
Partner    = ดูแล web ตามปกติ / รอวางบิลเก็บเงินจากรายได้ทีเกิดขึ้น

Offer by Ad Network Provider

•      จะรับผิดชอบ จัดเตรียม ทีมงานขายโฆษณา จัดทีมงานเป็นตัวแทนในการขายโฆษณาในรูปแบบ Ads Net Work เหมือนเป็นทีมขายอีกทีมหนึ่ง ของ Partner
•      วางระบบการนับสถิติ โฆษณาออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบแบบ online ได้ทุกที่ทุกเวลา
•      จัดทำระบบ online survey เพื่อจัดทำ Data Support การขาย โดยข้อมูลจะเป็นความลับเฉพาะ Synergy-E และ เจ้าของเว็บ
•      จัดทีมบริการดูแล banner ตั้งแต่เริ่ม campaign จนสิ้นสุด campaign
•      สรุปรายงานการขาย และ สรุปรายงานโฆษณา ให้ Partner และ ลูกค้าผู้ลงโฆษณา ทุกๆสิ้นเดือน
•      ร่วมให้คำปรึกษาด้านการตั้งราคาขายแบบ online CPM Rate
•      ร่วมปรึกษาด้านแผนงาน Online Marketing & Activities online

** ขอยังไม่เปิดเผย ชื่อบริษัทผู้ให้บริการละกันนะ

ทำไมต้องใช้ Ads Network? หรือ Agency?

– ทำเป็นแต่เว็บ ขายโฆษณาไม่เป็น
– คุณไม่มี Sale หรือ อยากได้คนมาช่วยขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
– เค้าอาจจะขายได้ราคาดีกว่าคุณขาย?
– ไม่่ค่อยมี Network หรือ Connection กับบริษัทลงโฆษณาน้อย

สิ่งที่ต้องพึงสังเกตุสำหรับ Ads Network

– พื้นที่โฆษณาที่เค้าจะมาขอลงขายให้ Exclusive หรือไม่? (คือเค้าขายคนเดียว เราไม่มีสิทธิขาย)
– มีการการันตี รายได้ขั้นต่ำ หรือไม่ (ส่วนใหญ่การ การันตี จะใช้กับการ Exclusive)
– รายได้แบ่งกันยังไง % คนละเท่าไร?
– การจ่ายเงิน จ่ายยังไง ทุกเดือน หรือ ???
– Report ที่ใช้ น่าเชื่อถือได้ระดับไหน?
– การมีสัจจะ – เคยมีเคสเช่นนี้เกิดขึ้น เช่น บอกกับเว็บแบบหนึ่ง แล้วไปบอกกับลูกค้าที่ลงโฆษณาอีกแบบหนึ่ง

ฉะนั้น ลองดูครับ ว่าจะลงโฆษณากับ Ads Network หรือไม่อย่างไร ด้วยเหตผลและปัจจัยพวกนี้

Written by pawoot

2008/07/02 at 11:07 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: