Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

16-11-06 ศีกษาพุทธประวัติ และ ทำวัตรเย็น ณ. ลานธรรมในป่า

leave a comment »

16-11-06 ศีกษาพุทธประวัติ และ ทำวัตรเย็น ณ. ลานธรรมในป่า

วันนี้เป็นวันที่ได้อ่านพุทธประวัติของ บุคคลทีมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา 3 ท่าน และยังได้เปลี่ยนบรรยกาศการทำวัตรเย็น โดยได้ไปสวดมนต์ที่ ลานธรรม ในป่าริมลำธาร ที่นี่ สงบ ร่มเย็น และ ได้สมาธิดีมาก

วันนี้อาตมาตื่นมาทำวัตรตอนเช้า ตอนตี 3 อากาศเย็นหลังจากสวดมนต์เสร็จอาตมาก็กลับมานอนต่อจนประมาณตี ห้ากว่าก็ออกไปบิณฑบาตรตามปกติ แต่วันนี้อาตมาย้ายไปเดินบิณฑที่สายลิ่นถิ่น เพราะฝ่าเท้ายังคงระบบอยู่ วันนี้ลิ่นถิ่นมีงานตลาดนัด ทำให้มีคนใส่บาตรมากว่าปกติ อาตมากลับมาถีงวันประมาณ 7.15 และก็ฉันอาหารเช้า วันนี้โยมแม่ของท่านลี่ มาจากกรุงเทพ มาถวายของ มีหลายอย่างให้กับวัด เช่นนาฬิกา ขนาดใหญ่สำหรับ ศูนย์เยาวชน โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน ฯลฯ วันนี้ฉันอาหารเช้า มีราดหน้าด้วย มีคนมาถวาย

หลังจากฉันอาหารเช้า ท่านกต ท่านโจ โยมวิน ช่วยกันต่อโต๊ะคอมพิวเตอร์ และย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้าไปที่ กุฏิที่เตรียมเอาไว้ จัดที่จัดทางต่าง เพือให้สามารถทำงานกันได้สะดวก หลังจากนั้นก็กลับมาอ่านหนังสือ ทีกุฏิ เมื่อวานไปยืมหนังสือ ประวัติของ พระอานนท์ พระอุบาลี และ พระเจ้าอโศกมหาราช ลองมาดูแต่ละคนกันว่า ท่านได้ทำอะไรให้กับศาสนาพุทธของเราบ้าง

พระอานนท์ เป็นพระอรหันต์ที่ถือได้ว่า เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ พระพุทธเจ้า มากที่สุด พระอานนท์เป็นผู้รอบรู้ทุกๆ เรื่อง (พหูสตร) และเป็นพระที่ดูและปรนิบัตร พระพุทธเจ้าโดยตลอด สิ่งทีพระอานนท์ แตกต่างจากพระอรหันต์ องค์อื่นๆ คือ ท่านบรรลุอรหันต์ ในท่าที่กำลังจะ เอนตัวลงนอน ซี่งแตกต่างจากอรหันต์องค์อื่นๆ

พระอุบาลี เป็นพระไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไป กรุงลังกา เพื่อส่งเสริมศาสนาพุทธที่กรุงลังกาให้กลับมา เข็มแข็งอีกครั้ง นับว่าเป็นพระไทยที่มีความสามารถ มากๆ ที่นะพุทธศาสนากลับไปทำให้เจริญรุ่งเรืองในดินแดน ที่ๆ พระพุทธศานาเคยรุ่งเรืองมาก่อนหน้านี้มากๆ

พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นกษัตร์ ที่เป็นพุทธมามะกะ สนับสนุน ก่อสร้างและขยายขอบเขตของพระพุทธศาสนา ให้ไกลออกไปทั่วโลก และได้อันเชิญพระบรมสารีริกฐาตุไปประดับและสร้างสิ่งก่อสร้าง เจดีย์ และพุทธสถานไว้มากมาย

นี้เป็นเพียงสรุปโดยคร่าว ๆของหนังสือการประวัติของทั้ง 3 ท่านที่อาตมาได้อ่านในวันนี้ โดยรูปแบบที่เป็นการ์ตูน สามารถทำการสื่อสารได้ดี เข้าใจง่าย จำได้ง่ายและสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับเด็ก และผู้ที่สนใจในพระพุทธประวัติ แต่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊กเท่าไร อาตมานั่งอ่านจนตอนบ่าย 3 ก็ออกมาทำกิจวัตร คือไปทำความสะอาดห้องน้ำ หน้าหอฉัน

หลังจากทำความสะอาดเสร็จก็ไป ฉันน้ำปานะ วันนี้มีการเปิดสมัครให้ไป ธุดงค์ที “หุบใหญ่” ใกล้กับวัด เป็นพื้นทีในป่า อยู่ในหุบเขา เป็นการออกไปธุดงค์ เป็นเวลา 2 วันโดยไปตั้งแต่วัน ศุกร์-เสารที่ 17-18 นี้ อาตมาเองก็ไปลงชือร่วมไปด้วย มีพระไปทั้งหมดประมาณ 8 รูป เค้าบอกว่าที่ หุบใหญ่ เป็นป่าใหญ่ ต้นใม้ต้นใหญ่มากๆ และอากาศหนาวมาก ตอนกลางคืนแทบจะนอนไม่ได้ เพราะพื้นดินจะหนาวมาก จนแทบจะนอนไม่ได้เลยทีเดียว

หลังจากฉันน้ำปานะเสร็จอาตมาก็ ไปเบิก “กลด” เพือเอาไปพักแรมในป่าสำหรับพรุ่งนี้ (กลดเป็นร่มและมีมุ้งกางสำหรับพระ ในเวลาธุดงค์หรือเดินทางไปในทีต่างๆ) หลังจากนั้นก็ไปออกกำลังกาย และก็กลับมาสงฆ์น้ำ และไปทำวัตรเย็น โดยวันนี้ ท่านอาจารย์หนูพรม แจ้งว่า จะย้ายไปทำวัตร กันลานธรรมในป่า ลานธรรมนี้ เป็นลานหินกรวดโล่ง บรรยกาศใต้ต้นไม้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย บรรยกาศดีมากๆ อาตมาไปถีงที่นั้น ก็มีเทียนจุดโดยรอบ มีอสานะปูให้พระ และญาติโยม มานั่งทำวัตรร่วมกัน ใต้ต้นไม้ และติดกับลานธรรม มีริมธารเล็ก ไหลผ่านพอเวลานั่งสวดมนต์ และนั่งสมาธิ จะมีเสียงน้ำไหล ร่วมกับอากาศเย็นกำลังดี และเสียงจิ้งหรีด เรไร่ ขับร้องพร้อมกับพระ ทำให้บรรยกาศในการทำวัตรคืนนี้ สงบและ เป็นที่น่าจดจำยิ่งนัก เวลาสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์ ก็นั่งสมาธิต่อ และก็กลับมาที่กุฏิ และนอนในเวลาประมาณ 3 ทุ่ม

DSC03848
ภาพ บรรยกาศลานธรรมกลางป่า พระและญาติโยมมาทำวัตรเย็นกัน
DSC03853
ภาพ ท่องบทสวดมนต์โดยใช้เทียนส่อง
DSC03857
ภาพ บรรยกาศพระกำลังสวดมนต์ทำวัตร ท่ามกลางแสงเทียน
7
5
Advertisements

Written by pawoot

2006/11/16 at 11:36 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: