Pawoot Personal Blog & Think Tank

E-Business Man Daily Life and What I'm Thinking

4/11/06 ช่วงหลวงพ่อทำโครงการ

with one comment

4/11/06 ช่วงหลวงพ่อทำโครงการ
เช้าวันนี้ก็เหมือนวันอื่นๆ เมื่อคืนอาตมากางมุ้งนอน เพราะ วันก่อนๆ ยุงเยอะมากในห้อง ทั้งๆ ที่ในห้องก็ติดมุ้งลวดแล้ว ต้องบอกก่อนว่าสภาพกุฏิของอาตมา อยู่บนศาลาไม้ผสมปูน อายุค่อนข้างเก่าแก่ ก่อนอาตมาเกิด น่าจะเกือบ 30-40 ปีเห็นจะได้ สภาพห้องเป็นห้องพื้นไม้ พนังไม้ สภาพค่อนข้างทรุดโทรม ผ่านการรับรองพระภิกษุและสามเณร ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น แต่เท่าที่อาตมาพอจะทราบ ที่บ้านอาตมา และตระกูลอาตมา ส่วนใหญ่เกือบทุกท่าน จะบวชที่วัดท่าเรือแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น โยมพ่อ โยมอาๆ ตลอดจนญาติๆ เกือบทั้งหมด เพราะด้วยความที่เป็นที่อยู่ในย่านที่พวกเราอยู่กันใน ตำบลท่าเรือแห่งนี้ ฉะนั้นวัดท่าเรือจึงเป็นเก่าแก่ คู่คนท่าเรือและครอบครัวของอาตมา มานานแล้ว
ภาพวัดท่าเรือ (Lat Long วัดท่าเรือ  สามารถดูได้ใน google earth ได้)
ช่วงเช้าอาตมาออกบิณฑบาตร พร้อมกับพระรูปอื่นๆ อาการเจ็บที่เท้าเริ่มดีขี้นจากวันก่อนๆ วันนี้การใส่บาตรอาตมานับได้มีคนใส่ประมาณ 90 คนเห็นจะได้ จำนวนลดลงจากวันก่อนๆ เยอะ เพราะวันก่อนๆ จะมีขาจร หรือคนที่ไม่ใส่ประจำมาใส่กันเยอะ หลังจากบิณฑบาตร อาตมาก็ฉันอาหารเช้า  และก็ทำวัตรเช้า ช่วงเช้าอาตมาได้คุยกับ หลวงพ่อ ว่าหลวงพ่อและ เจ้าคณะเภอท่ามะกา กำลังจะมีโครงการ สร้างอาคารสงฆ์ ในโรงพยาบาล มะการักษ์ (อยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา ที่ๆ วัดท่าเรืออยู่ในเขตของอำเภอนี้) เนื่องจากโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ ในอำเภอนี้ และเวลาพระป่วยหรืออาภาษ ก็มักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้กัน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลนี้ มีคนไปรักษาค่อนข้างเยอะ ทำให้มีความแออัด ห้องพักไม่พอ และพระสงฆ์ จะต้องอยู่รวมกับฆราวาส ทางเจ้าคณะอำเภอจีงมีแนวความคิดที่จะสร้าง อาคารพักรักษาของสงฆ์ขี้นมาโดยเฉพาะใน พื้นที่ของโรงพยาบาล มะการักษ์ โดยตอนนี้มีคนบริจาค ที่แล้วประมาณ 1 ไร่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาล
ภาพ อำเภอท่ามะกา และ ภาพของพื้นที่โรงพยาบาลมะการักษ์ โดย PointAsia.com
เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มต้น อาตมาจีงขออาษา ช่วยร่างโครงการนี้ออกมาเป็น Proposal ออกมา และจะช่วยลองนำโครงการนี้ไปขอทุนในการสร้างอาคารนี้ เนืองจากอาคารนี้ ต้องใช้งบประมาณๆ เจ็ดสิบล้านบาท โดยตอนนี้มีงบประมาณมาช่วยแล้วประมาณ 30 ล้านบาท ดังนั้นต้องหางบประมาณเพิ่มมาช่วยจัดสร้างอาคารนี้
ช่วงสาย ๆ หลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จ อาตมาก็เลยเดินกลับไปที่บ้าน ซี่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัด กลับไปเอา โน๊ตบุ๊ก มาทำ Proposal ให้กับหลวงพ่อ และก็เริ่มร่างโครงการออกมา และใช้โปรแกรม PointAsia.com ดีงแผนที่ของ เขตอำเภอท่ามะกาออกมา และเขตของพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อทำให้เห็นภาพโครงการชัดเจนมากขี้น โปรแกรมจริงๆ ก็เหมือนกับ Google Earth นั้นแหละ แต่ข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือจะสามารถเห็นพื้นที่ในประเทศไทยได้มากกว่า Google Earth ซี่งไม่สามารถเห็นบางพื้นที่ของประเทศไทยได้ และอาตมาก็ได้ใช้ Air Card Online เพื่อต่อเข้ากับ Internet ทำงาน
ในช่วงสายๆ ก็มีคนนิมนต์ พระไปลงสวดและฉันเพล ที่งานศพภายในพื้นที่วัด อาตมาก็ลงไป แต่ในระหว่างลง ทีบ้านอาตมาก็ให้คนนำอาหารมาถวาย เป็นส้มตำไก่ย่าง ซีงอาตมาลืมบอกเค้าไปว่า ไม่ต้องเอาอาหารมาถวายแล้ว เพราะอาหารเพลที่ญาติโยมจัดไว้ ก็ค่อนข้างเยอะมากๆ พอมาประกอบกับอาหารที่บ้านอาตมาเตรียมไว้ให้เลยกลายเป็นเยอะมากๆ
ภาพอาหารเพลทั้งหมด และ ภาพหลวงพี่พร ทั้งสอง
หลังจากสวดและฉันเพล เสร็จอาตมาก็ไปทำงานต่อ จนถีงตอน 4 โมงก็ลงกุฏิไปกวาดลานวัด จนถีงเย็นๆ และก็ทำวัตรเย็นตอน 6 โมง และช่วงค่ำก็มีญาติของหลวงพี่ พรเกือบ 10 คนมานั่งทำกระทงกับที่ศาลาวัด เพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันลอยกระทง ทางวัดจะทำกระทงขายให้กับญาติโยม โดยอาตมาก็ไปนั่งช่วยตัดลวดเพื่อติดกับกระทงอยู่ซักพัก และหลวงพ่อก็มาขอใช้อินเทอร์เน็ต ของอาตมาออนไลน์ดูข้อมูล จนเกือบ 4 ทุ่มอาตมาก็เข้านอน อากาศก็เริ่มเย็นแล้ว คืนนี้อาตมานอนปิดหน้าต่าง เพราะหลายคืนมา เปิดไว้แล้วอากาศเย็นมาก

4/11/06 ช่วงหลวงพ่อทำโครงการ

เช้าวันนี้ก็เหมือนวันอื่นๆ เมื่อคืนอาตมากางมุ้งนอน เพราะ วันก่อนๆ ยุงเยอะมากในห้อง ทั้งๆ ที่ในห้องก็ติดมุ้งลวดแล้ว ต้องบอกก่อนว่าสภาพกุฏิของอาตมา อยู่บนศาลาไม้ผสมปูน อายุค่อนข้างเก่าแก่ ก่อนอาตมาเกิด น่าจะเกือบ 30-40 ปีเห็นจะได้ สภาพห้องเป็นห้องพื้นไม้ พนังไม้ สภาพค่อนข้างทรุดโทรม ผ่านการรับรองพระภิกษุและสามเณร ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น แต่เท่าที่อาตมาพอจะทราบ ที่บ้านอาตมา และตระกูลอาตมา ส่วนใหญ่เกือบทุกท่าน จะบวชที่วัดท่าเรือแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น โยมพ่อ โยมอาๆ ตลอดจนญาติๆ เกือบทั้งหมด เพราะด้วยความที่เป็นที่อยู่ในย่านที่พวกเราอยู่กันใน ตำบลท่าเรือแห่งนี้ ฉะนั้นวัดท่าเรือจึงเป็นเก่าแก่ คู่คนท่าเรือและครอบครัวของอาตมา มานานแล้ว

ภาพวัดท่าเรือ (Lat Long วัดท่าเรือ  สามารถดูได้ใน google earth ได้)

ช่วงเช้าอาตมาออกบิณฑบาตร พร้อมกับพระรูปอื่นๆ อาการเจ็บที่เท้าเริ่มดีขี้นจากวันก่อนๆ วันนี้การใส่บาตรอาตมานับได้มีคนใส่ประมาณ 90 คนเห็นจะได้ จำนวนลดลงจากวันก่อนๆ เยอะ เพราะวันก่อนๆ จะมีขาจร หรือคนที่ไม่ใส่ประจำมาใส่กันเยอะ หลังจากบิณฑบาตร อาตมาก็ฉันอาหารเช้า  และก็ทำวัตรเช้า ช่วงเช้าอาตมาได้คุยกับ หลวงพ่อ ว่าหลวงพ่อและ เจ้าคณะเภอท่ามะกา กำลังจะมีโครงการ สร้างอาคารสงฆ์ ในโรงพยาบาล มะการักษ์ (อยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา ที่ๆ วัดท่าเรืออยู่ในเขตของอำเภอนี้) เนื่องจากโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ ในอำเภอนี้ และเวลาพระป่วยหรืออาภาษ ก็มักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้กัน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลนี้ มีคนไปรักษาค่อนข้างเยอะ ทำให้มีความแออัด ห้องพักไม่พอ และพระสงฆ์ จะต้องอยู่รวมกับฆราวาส ทางเจ้าคณะอำเภอจีงมีแนวความคิดที่จะสร้าง อาคารพักรักษาของสงฆ์ขี้นมาโดยเฉพาะใน พื้นที่ของโรงพยาบาล มะการักษ์ โดยตอนนี้มีคนบริจาค ที่แล้วประมาณ 1 ไร่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาล

ภาพ อำเภอท่ามะกา และ ภาพของพื้นที่โรงพยาบาลมะการักษ์ โดย PointAsia.com

เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มต้น อาตมาจีงขออาษา ช่วยร่างโครงการนี้ออกมาเป็น Proposal ออกมา และจะช่วยลองนำโครงการนี้ไปขอทุนในการสร้างอาคารนี้ เนืองจากอาคารนี้ ต้องใช้งบประมาณๆ เจ็ดสิบล้านบาท โดยตอนนี้มีงบประมาณมาช่วยแล้วประมาณ 30 ล้านบาท ดังนั้นต้องหางบประมาณเพิ่มมาช่วยจัดสร้างอาคารนี้
ช่วงสาย ๆ หลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จ อาตมาก็เลยเดินกลับไปที่บ้าน ซี่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัด กลับไปเอา โน๊ตบุ๊ก มาทำ Proposal ให้กับหลวงพ่อ และก็เริ่มร่างโครงการออกมา และใช้โปรแกรม PointAsia.com ดีงแผนที่ของ เขตอำเภอท่ามะกาออกมา และเขตของพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อทำให้เห็นภาพโครงการชัดเจนมากขี้น โปรแกรมจริงๆ ก็เหมือนกับ Google Earth นั้นแหละ แต่ข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือจะสามารถเห็นพื้นที่ในประเทศไทยได้มากกว่า Google Earth ซี่งไม่สามารถเห็นบางพื้นที่ของประเทศไทยได้ และอาตมาก็ได้ใช้ Air Card Online เพื่อต่อเข้ากับ Internet ทำงาน
ในช่วงสายๆ ก็มีคนนิมนต์ พระไปลงสวดและฉันเพล ที่งานศพภายในพื้นที่วัด อาตมาก็ลงไป แต่ในระหว่างลง ทีบ้านอาตมาก็ให้คนนำอาหารมาถวาย เป็นส้มตำไก่ย่าง ซีงอาตมาลืมบอกเค้าไปว่า ไม่ต้องเอาอาหารมาถวายแล้ว เพราะอาหารเพลที่ญาติโยมจัดไว้ ก็ค่อนข้างเยอะมากๆ พอมาประกอบกับอาหารที่บ้านอาตมาเตรียมไว้ให้เลยกลายเป็นเยอะมากๆ

ภาพอาหารเพลทั้งหมด และ ภาพหลวงพี่พร ทั้งสอง
หลังจากสวดและฉันเพล เสร็จอาตมาก็ไปทำงานต่อ จนถีงตอน 4 โมงก็ลงกุฏิไปกวาดลานวัด จนถีงเย็นๆ และก็ทำวัตรเย็นตอน 6 โมง และช่วงค่ำก็มีญาติของหลวงพี่ พรเกือบ 10 คนมานั่งทำกระทงกับที่ศาลาวัด เพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันลอยกระทง ทางวัดจะทำกระทงขายให้กับญาติโยม โดยอาตมาก็ไปนั่งช่วยตัดลวดเพื่อติดกับกระทงอยู่ซักพัก และหลวงพ่อก็มาขอใช้อินเทอร์เน็ต ของอาตมาออนไลน์ดูข้อมูล จนเกือบ 4 ทุ่มอาตมาก็เข้านอน อากาศก็เริ่มเย็นแล้ว คืนนี้อาตมานอนปิดหน้าต่าง เพราะหลายคืนมา เปิดไว้แล้วอากาศเย็นมาก

Advertisements

Written by pawoot

2006/11/04 at 11:11 PM

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. เหมือนเนื้อหา ซ้ำซ้อน ภาพไม่ขึ้นนะครับพี่ป้อม

    Like

    Tomorn

    2010/11/15 at 3:34 PM


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: